:

Polsko-Białoruskie Dni Współpracy gospodarczej online

11.03.2021 г.

W dniu 11 marca 2021 r. odbyły się Polsko-Białoruskie Dni Współpracy gospodarczej online. W wydarzeniu wziął udział Chargé d’Affaires Białorusi w Polsce Aleksander Czesnowski. Do uczestników zwrócili się też Chargé d’Affaires Polski w Białorusi Marcin Wojciechowski, Prezes Zarządu Targów Kielce (organizatora wydarzenia) Andrzej Mochoń, Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (partnera strategicznego wydarzenia) Kazimierz Zdunowski.
W wystąpieniach prelegentów, którzy między innymi reprezentowali Narodową Agencję Inwestycji i Prywatyzacji, Narodowe Centrum Marketingu i Koniunktury Cenowej, Białoruską Izbę Przemysłowo-Handlową, przedsiębiorstwa białoruskie i polskie, firmy prawnicze zostały omówione najbardziej aktualne zagadnienia związane z dwustronnych handlem, inwestowaniem, turystyką, a nawet biznesowym savoir-vivre, jak również odbyły się prezentacje muzyczne i kulinarne.

wersja do druku

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to