:

Tryb otrzymania zaświadczenia o zdolności prawnej

W celu otrzymania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego w Rzeczypospolitej Polskiej należy nadać następne dokumenty:

♦ paszport obywatela Republiki Białoruś;

♦ akt urodzenia;

♦zaświadczenie o braku wpisu w aktach rejestracji małżeństw, wydane przez urząd stanu cywilnego na Białorusi (po miejscu zameldowania na Białorusi);

♦zaświadczenie o braku wpisu w aktach rejestracji małżeństw, wydane przez urząd stanu cywilnego w Polsce (w razie stałego pobytu obywatela Białorusi w Polsce);

♦ paszport narzeczonego/narzeczonej;

♦ odpis zupełny aktu urodzenia narzeczonego/narzeczonej.

Opłata konsularna – 35 EUR.

Zaświadczenie jest wydawane w językach białoruskim lub rosyjskim.

Według informacji Ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Rzeczypospolitej Polskiej polskie właściwe organy są poinformowane o trybie wydania i treści zaświadczenia.

Wzór zaświadczenia.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to