:

Białorusko-Polska współpraca handlowa

Informacja o dynamice białorusko-polskiego handlu towarami w latach 2013-2020 (w mln USD) jest przedstawiona na wykresie poniżej.

W 2019 roku wartość białorusko-polskiego obrotu towarowego wyniosła 2,62 mld USD, czyli o 89,9 mln USD więcej niż w 2018 roku.

W 2020 roku wartość białorusko-polskiego obrotu towarowego wyniosła 2,49 mld USD, czyli o 131,9 mln USD mniej niż w 2019 roku.

Wolumen białoruskiego eksportu do Polski wyniósł 1,25 mld (96,8% do roku poprzedniego), importu z Polski – 1,24 mld USD (93,2%).

Polska została piątym zagranicznym partnerem gospodarczym Białorusi pod względem wolumenu handlu i dziesiątym inwestorem w gospodarkę Białorusi z wartością inwestycji na poziomie 142,7 mln USD. Na Białorusi zarejestrowano 345 przedsiębiorstw z udziałem polskiego kapitału. Spośród nich ponad 200 to przedsiębiorstwa wspólne.

Główne pozycje białoruskiego eksportu do Polski to produkty ropopochodne, gaz płynny, wyroby metalowe, nawozy potasowe i azotowe, drewno, płyty drewniane, szkło i produkty złożone.

Główne pozycje importu z Polski do Białorusi to owoce, warzywa, kwasy poliwęglanowe, leki, baterie, polimery, papier, mleko i śmietana, piloty i panele do aparatury elektrycznej, konstrukcje metalowe z metali żelaznych, wyroby z tworzyw sztucznych.

Handel usługami w roku 2019 osiągnął wysokość 456,8 mln. USD, z czego eksport białoruski wyniósł 255,8 mln. USD, import – 201 mln. USD.

Handel usługami w roku 2020 osiągnął wysokość 440,32 mln. USD, z czego eksport białoruski wyniósł 264,3 mln. USD, import – 176 mln. USD.

Przydatne informacje w zakresie możliwości rozwoju współpracy handlowo-gospodarczej znajdują się pod linkami www.export.by, 'Belarusian Exporters 2021'

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to