:

Białorusko-Polska współpraca handlowa

Informacja o dynamice białorusko-polskiego handlu towarami w latach 2014-2021 (w mln USD)

Dynamika białorusko-polskiego handlu towarami

W 2021 roku wartość białorusko-polskiego obrotu towarowego wyniosła 3,25 mld USD, czyli o 894,2 mln USD więcej niż w 2020 roku.

Wolumen białoruskiego eksportu do Polski wyniósł 2,07 mld (165,9% do roku poprzedniego), importu z Polski – 1,18 mld USD (93,2%).

Polska została piątym zagranicznym partnerem gospodarczym Białorusi pod względem wolumenu handlu i siódmym inwestorem w gospodarkę Białorusi z wartością inwestycji na poziomie 184,7 mln USD (129,4%).

Wartość inwestycji polskich w Republice Białoruś od 2018 roku została przedstawiona w tabeli

Większość polskich firm na Białorusi działa w tzw. wolnych strefach ekonomicznych, korzystając ze zwolnień z podatków i ulg celnych.

Główne pozycje białoruskiego eksportu do Polski to wagony kolejowe lub tramwajowe, płyty wiórowe, wagony bagażowe, pocztowe i inne bez własnego napędu, nawozy potasowe, węgiel kamienny.

Główne pozycje importu z Polski do Białorusi to owoce, warzywa, papier, polimery, wyroby z tworzyw sztucznych, leki, konstrukcje metalowe z metali żelaznych do samochodów i traktorów, produkty spożywcze.

Handel usługami w roku 2021 osiągnął wysokość 558,7 mln. USD (126,8%).


Przydatne informacje w zakresie możliwości rozwoju współpracy handlowo-gospodarczej znajdują się pod linkami

https://export.by/en
https://www.cci.by/en/

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to