:

Taryfa opłat konsularnych

Taryfa opłat konsularnych (ważna od dnia 01.07.2020)

 

Obywateli Unii Europejskiej* (dzieci do lat 12 bez opłaty)

Inne kraje (dzieci do lat 14 bez opłaty)

 

EUR

EUR

Termin rozpatrzenia

do10 dni roboczych

do 2 dni roboczych

do 5 dni roboczych

do 2 dni roboczych

1. Rozpatrzenie wniosków o wydanie wizy tranzytowej (typ B):

Jednokrotnej

35

70

60

120

Dwukrotnej

35

70

60

120

Wielokrotnej

35

70

60

120

2. Rozpatrzenie wniosków o wydanie wizy krótkoterminowej (typ C):

Jednokrotnej

35

70

60

120

Dwukrotnej

35

70

60

120

Wielokrotnej

35

70

60

120

3. Rozpatrzenie wniosków o wydanie wizy długoterminowej (typ D):

Wielokrotnej

35

70

60

120

* Obywatele Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier i Włoch.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to