:

Tryb wysłania dokumentów niezbędnych do uzyskania wizy na Białoruś pocztą lub kurierem

Uprzejmie informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej akceptuje dokumenty niezbędne do uzyskania wizy na Białoruś (dalej — dokumenty) wysłane pocztą.

Dokumenty zgodnie z trybem wydania wiz można wysyłać na adres:

Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Wydział Konsularny

ul. Wiertnicza 58,

02-952 Warszawa.

UWAGA!

Procedura rozpatrzenia wniosków wizowych, nadesłanych pocztą lub kurierem, rozpocznie się tylko po otrzymaniu pełnego kompletu niezbędnych dokumentów.

We wniosku wizowym jest konieczne podanie kodu pocztowego i numeru telefonu komórkowego.

W razie braku jakichkolwiek niezbędnych dokumentów (na przykład, paszport, wniosek wizowy, zdjęcie, zaproszenie, ubezpieczenie zdrowotne), nie do końca wypełnionego wniosku wizowego, wszystkie dokumenty będą zwrócone nadawcy bez rozpatrzenia.

Opłaty konsularnej w EURO za rozpatrzenie wniosku wizowego dokonuje się na rachunek Ambasady przed wysłaniem dokumentów.

Opłata musi być dokonana wyłącznie w banku Millennium. (Dane bankowe Ambasady Republiki Białoruś i placówek konsularnych)

W przypadku płatności za pośrednictwem innego banku może zostać pobrana prowizja. Jeśli Ambasada otrzyma częściową opłatę, dokumenty pozostaną bez rozpatrzenia. W takim wypadku wnioskodawca musi dopłacić brakującą kwotę. Rozpatrzenie dokumentów wnioskodawcy rozpocznie się dopiero po wpływie pełnej kwoty na konto Ambasady.

Tytułem trzeba wpisać „Nazwisko, Wiza na Białoruś pocztą”.

Trzeba zwrócić uwagę na to, że oplata konsularna musi wpłynąć na rachunek Ambasady w pełni zgodnie z taryfą. Prowizję bankową płaci nadawca.

Do dokumentów, nadesłanych pocztą, trzeba dołączyć potwierdzenie opłaty wizowej.

Czas rozpatrzenia wniosku wizowego (do 10 dni roboczych w trybie normalnym lub do 2 dni roboczych w trybie ekspresowym) zaczyna się od dnia otrzymania dokumentów przez Wydział Konsularny Ambasady pod warunkiem zaksięgowania opłaty wizowej.

Wydział Konsularny Ambasady Białorusi nie jest odpowiedzialny za czas doręczenia korespondencji oraz zgubienia dokumentów pocztą. W razie jakichkolwiek pytań trzeba zwracać się do urzędu pocztowego.

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to