:

Uiszczanie opłaty konsularnej

Do uiszczenia opłaty konsularnej jest obowiązana strona, która składa wniosek o wykonanie czynności podlegającej opłacie. Opłatę konsularną uiszcza się przed wykonaniem czynności. Opłatę konsularną pobiera się w walucie EURO.

Trzeba zwrócić uwagę na to, że oplata konsularna musi wpłynąć na rachunek Ambasady w pełni zgodnie z taryfą. Prowizję bankową płaci nadawca.

Dane bankowe Ambasady Republiki Białoruś:
EURO: 86 1160 2202 0000 0001 4261 8744
Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej (opłata za wizę)
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa
BANK MILLENNIUM SA
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

Zwrot opłaty konsularnej.

Nie zwraca się opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to