:

Do uwagi osób wjeżdżających do Republiki Białoruś

Zgodnie z prawem Republiki Białoruś przy wjeździe na terytorium kraju przedstawiciele organów Straży Granicznej mogą zażądać potwierdzenia posiadania środków płatniczych. Musicie Państwo dysponować potwierdzeniem posiadania środków finansowych – co najmniej równoważnie US $ 525 na każdy miesiąc pobytu.

Przy przyjeździe na Białoruś na termin mniej niż jeden miesiąc – co najmniej $24 na każdy dzień pobytu.

Posiadanie środków finansowych może zostać zweryfikowane poprzez przedstawienie:

♦ rubli białoruskich, dolarów amerykańskich, euro i innych dewiz*;

♦dokumentu, na podstawie którego możliwe jest uzyskanie pieniędzy (czeki podróżne, papiery wartościowe i inne);

♦ dokumentu, potwierdzającego rezerwację i opłatę pobytu w hotelu;

♦Pisma gwarancyjnego od osoby zapraszającej z obowiązkiem opłaty wszystkich kosztów związanych z pobytem Państwa na terenie Białorusi i wyjazdem;

♦Środku transportu lub biletów podróżnych do swojego kraju lub do kraju trzeciego.

Posiadanie karty bankowej przeznaczonej do dokonywania płatności za granicą może służyć podstawą potwierdzenia dysponowania wymaganymi środkami finansowymi wyłącznie w wypadku przedstawienia wyciągu z konta bankowego (maksymalnie 10 dni od dnia wystawienia wyciągu).

W ciągu pięciu dni (oprócz niedzieli oraz swiąt narodowych) po przekroczeniu granicy należy się zarejestrować w  rejonowym wydziale ds. obywatelstwa i migracji właściwym dla miejsca pobytu.  W hotelach zameldowanie odbywa się na miejscu.

 *Nie jest zalecane przedstawienie jako potwierdzenia posiadania środku płatniczego rzadkich rodzajów dewiz, co ma na celu zapobieganie zaistnienia komplikacji w trakcie wymiany walut

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to