:

Bezwizowy tryb wjazdu i wyjazdu cudzoziemców na termin do 30 dób

Informujemy, że na mocy Dekretu Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 24 lipca 2018 roku Nr.295 “O zmianie dekretu Prezydenta Republiki Białoruś” Nr.8 z dnia 9 stycznia 2017 roku “O wprowadzeniu bezwizowego trybu wjazdu i wyjazdu cudzoziemców” z dniem 27 lipca 2018 roku wprowadza się możliwość bezwizowego wjazdu na terytorium Republiki Białoruś na termin nie więcej niż trzydzieści dób wyłącznie przez przejście graniczne “Lotnisko Narodowe “Mińsk” dla obywateli 74 państw, w tym Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe przepisy dotyczą tylko osób, podróżujących samolotami w obie strony (przylot i odlot z lotniska “Mińsk”).

Ruch bezwizowy nie obejmuje:

osób, przylatujących do Białorusi samolotami z Rosji, oraz osób, planujących wylecieć na teren Rosji (te loty są traktowane, jako wewnętrzne, nie są objęte kontrolą graniczną);

posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych i specjalnych.

Dla przekroczenia granicy Republiki Białoruś obcokrajowiec powinien posiadać:

ważny paszport (Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony (co najmniej są 2));

ubezpieczenie zdrowotne;

środki płatnicze (co najmniej 49 Rubli białoruskich, co w przeliczeniu wynosi 23 EURO (na 01.01.2018) na każdy dzień pobytu);

Nie są wymagane żadne zaproszenia, potwierdzenie rezerwacji hotelu, podanie adresu zamieszkania, zameldowanie i inne formalności.

Dzień przylotu i dzień odlotu uważane są za całe dni bezwizowego pobytu.

Ilość wjazdów do Białorusi w ramach regulowanych przez Dekret Nr.8 nie jest ograniczona, jednak ilość dni pobytu nie może przekraczać 90 dni w ciągu półrocza dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i 90 dni w ciągu roku dla obywateli innych państw.

WAŻNE: przebywając na Białorusi dłużej niż 10 dni roboczych, obywatele zagraniczni muszą zarejestrować się w oddziałach terytorialnych obywatelstwa i migracji organów wewnętrznych Republiki Białoruś.

Polisę ubezpieczenia zdrowotnego w języku obcym, musi mieć oficjalne tłumaczenie na język białoruski lub rosyjski.

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to