Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Informacja wizowa Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne 

Cudzoziemcy, którzy czasowo przebywają albo czasowo mieszkają na terytorium Republiki Białoruś, muszą posiadać ważną umową obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, zawartą z kompanią “Belgosstrakh” lub «Beleximgarant», czy umową ubezpieczenia zdrowotnego, zawartą z dowolną ubezpieczeniową firmą zagraniczną.

Umowa ubezpieczenia zdrowotnego, która została zawarta z ubezpieczeniową firmą zagraniczną, musi:

- zawierać nazwę ubezpieczeniowej firmy zagranicznej, adres siedziby, numery telefonów ubezpieczeniowej firmy zagranicznej lub assistance międzynarodowego, również imię i nazwisko, imię ojca (jeżeli ono jest) cudzoziemca;

- być ważna na terytorium Republiki Białoruś;

- być ważna przez cały okres pobytu tymczasowego albo czasowego zamieszkania na terytorium Republiki Białoruś, w tym pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy;

- mieć określoną sumę ubezpieczenia w wysokości nie mniej niż 10 000 euro.

Fakt zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego z ubezpieczeniową firmą zagraniczną może być potwierdzony polisą ubezpieczeniową, kartą ubezpieczenia lub innym dokumentem, który zawiera w/w dane umowy ubezpieczenia zdrowotnego.

 Informacja ogólna.

W Rzeczypospolitej Polskiej partnerami kompanii “Belgosstrakh” są:

1. firmy “Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA” (http://www.tueuropa.pl/, ul. Gwiażdzista 62, Wrocław , tel. (71) 33 41 700). 

2. firmy “AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.” (http://www.axa.pl/, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. (22) 555 00 50); na przykład — ul. Wiertnicza 54, Warszawa, Tel: 602 131 281.

3. „BTA Insurance Company” SE (przedstawiciel „BTA Insurance Company” SE w Polsce — “RESO Europa Service” Sp. z o.o., http://www.reso.com.pl/, adres: ul. Innowacyjna 1, Suwałki, tel. (48) 87 565 4444).

4. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (http://www.signal-iduna.pl, adres: ul. Przyokopowa 31 01-208 Warszawa, tel. (48) 22 50 56 506).

Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy.

WAŻNE: przebywając na Białorusi dłużej niż 5 dni roboczych, obywatele zagraniczni muszą zarejestrować się w oddziałach terytorialnych obywatelstwa i migracji organów wewnętrznych Republiki Białoruś.

Polisę ubezpieczenia zdrowotnego w języku obcym, musi mieć oficjalne tłumaczenie na język białoruski lub rosyjski.