Language

Główna Informacja wizowa Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne 

Cudzoziemcy, którzy czasowo przebywają albo czasowo mieszkają na terytorium Republiki Białoruś, muszą posiadać ważną umową obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, zawartą z kompanią “Belgosstrakh” lub «Beleximgarant», czy umową ubezpieczenia zdrowotnego, zawartą z dowolną ubezpieczeniową firmą zagraniczną.

Umowa ubezpieczenia zdrowotnego, która została zawarta z ubezpieczeniową firmą zagraniczną, musi:

- zawierać nazwę ubezpieczeniowej firmy zagranicznej, adres siedziby, numery telefonów ubezpieczeniowej firmy zagranicznej lub assistance międzynarodowego, również imię i nazwisko, imię ojca (jeżeli ono jest) cudzoziemca;

- być ważna na terytorium Republiki Białoruś;

- być ważna przez cały okres pobytu tymczasowego albo czasowego zamieszkania na terytorium Republiki Białoruś, w tym pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy;

- mieć określoną sumę ubezpieczenia w wysokości nie mniej niż 10 000 euro.

Fakt zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego z ubezpieczeniową firmą zagraniczną może być potwierdzony polisą ubezpieczeniową, kartą ubezpieczenia lub innym dokumentem, który zawiera w/w dane umowy ubezpieczenia zdrowotnego.

 Informacja ogólna.

W Rzeczypospolitej Polskiej partnerami kompanii “Belgosstrakh” są:

1. firmy “Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA” (http://www.tueuropa.pl/, ul. Gwiażdzista 62, Wrocław , tel. (71) 33 41 700). 

2. firmy “AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.” (http://www.axa.pl/, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. (22) 555 00 50); na przykład — ul. Wiertnicza 54, Warszawa, Tel: 602 131 281.

3. „BTA Insurance Company” SE (przedstawiciel „BTA Insurance Company” SE w Polsce — “RESO Europa Service” Sp. z o.o., http://www.reso.com.pl/, adres: ul. Innowacyjna 1, Suwałki, tel. (48) 87 565 4444).

4. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (http://www.signal-iduna.pl, adres: ul. Przyokopowa 31 01-208 Warszawa, tel. (48) 22 50 56 506).

Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy.

WAŻNE: przebywając na Białorusi dłużej niż 5 dni roboczych, obywatele zagraniczni muszą zarejestrować się w oddziałach terytorialnych obywatelstwa i migracji organów wewnętrznych Republiki Białoruś.

Polisę ubezpieczenia zdrowotnego w języku obcym, musi mieć oficjalne tłumaczenie na język białoruski lub rosyjski.