Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Informacja wizowa Bezwizowy tryb wjazdu i wyjazdu cudzoziemców na termin do 5 dób

Bezwizowy tryb wjazdu i wyjazdu cudzoziemców na termin do 5 dób

Informujemy, że na mocy Dekretu Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 9 stycznia 2017 roku Nr.8 “O wprowadzeniu bezwizowego trybu wjazdu i wyjazdu cudzoziemców” z dniem 12 lutego 2017 roku wprowadza się możliwość bezwizowego wjazdu na terytorium Republiki Białoruś na termin nie więcej niż pięć dób wyłącznie przez przejście graniczne “Lotnisko Narodowe “Mińsk” dla obywateli 80 państw, w tym Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe przepisy dotyczą tylko osób, podróżujących samolotami w obie strony (przylot i odlot z lotniska “Mińsk”).

Ruch bezwizowy nie obejmuje:

- osób, przylatujących do Białorusi samolotami z Rosji, oraz osób, planujących wylecieć na teren Rosji (te loty są traktowane, jako wewnętrzne, nie są objęte kontrolą graniczną);

- posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych i specjalnych.

Dla przekroczenia granicy Republiki Białoruś obcokrajowiec powinien posiadać:

- ważny paszport;

- ubezpieczenie zdrowotne;

- środki płatnicze (co najmniej 46 Rubli białoruskich, co w przeliczeniu wynosi 23 EURO (na 11.01.2017) na każdy dzień pobytu);

- kartę migracyjną (może być wypełniona w trakcie lotu w samolocie, lub bezpośrednio po przylocie na lotnisko “Mińsk”).

Nie są wymagane żadne zaproszenia, potwierdzenie rezerwacji hotelu, podanie adresu zamieszkania, zameldowanie i inne formalności.

Dzień przylotu i dzień odlotu uważane są za całe dni bezwizowego pobytu.

Ilość wjazdów do Białorusi w ramach regulowanych przez Dekret Nr.8 nie jest ograniczona, jednak ilość dni pobytu nie może przekraczać 90 dni w ciągu półrocza dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i 90 dni w ciągu roku dla obywateli innych państw.