Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Ambasador

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Aleksandr Averyanov

 
Urodził się 17 stycznia 1955 roku w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska.
W 1977 roku ukończył Białoruski Instytut Politechniczny ze specjalnością «Systemy elektryczne», w 1997 roku – Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny, wydział specjalistyczny języków obcych dla pracowników administracji państwowej, w 2000 roku z wyróżnieniem –Akademię Zarządzania przy Prezydencie Republiki Białoruś ze specjalnością «Gospodarka światowa i międzynarodowe stosunki ekonomiczne».

 

1977-1993 pracował na różnych stanowiskach inżynierskich w instytucie «Biełenergosiećprojekt»
1993-1994 zastępca kierownika Działu Rozwoju Perspektywnego w Ministerstwie Energetyki Republiki Białoruś
1994-2004 zastępca kierownika Departamentu, kierownik Departamentu Zagranicznej Działalności Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej, kierownik Głównego Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Handlu w Aparacie Rady Ministrów Republiki Białoruś
01.2004-11.2004 zastępca kierownika Departamentu Rosji i Państwa Związkowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś
2004-2009 kierownik Służby Handlowo-Ekonomicznej Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej
2009-2013 zastępca dyrektora Departamentu, dyrektor Departamentu Zagranicznej Działalności Gospodarczej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś
3 grudnia 2013 został mianowany Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej
11 lutego 2014 wręczył listy uwierzytelniające Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

Włada polskim i angielskim językami.

Żonaty. Ma syna.