:

Współpraca regionalna

Obecnie podpisano 84 umowy o partnerstwie i współpracy oraz 2 umowy intencyjne o nawiązaniu kontaktów partnerskich między miastami i regionami Białorusi i Polski.

Ze względu na nawiązanie kontaktów między władzami miast partnerskich poszerzają się również kontakty w ramach organizowania przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, inwestycyjnym, humanitarnym, kulturalnym, edukacyjnym, charytatywnym, sportowym, turystycznym.

26 lipca 2019 roku została podpisana umowa o współpracy między miastami Żytkowicze i Międzyzdroje.

Trwają prace nad podpisaniem kolejnych umów o współpracy z udziałem Rejonu Smorgońskiego, miasta Smorgonie, miasta Skidziel miasta Oszmiany, Zawodskiego Rejonu miasta Mińska.

Cyklicznie odbywają się spotkania miast partnerskich Białorusi i Polski. Po takich wydarzeniach w Brześciu, Białymstoku, Grodnie i Baranowiczach, piąte spotkanie odbyło się w listopadzie 2019 roku w Mołodziecznie.

Głównymi tematami spotkań są tradycyjnie współpraca gospodarcza, w sferze socjalnej oraz wspólny udział w międzynarodowych projektach, których celem jest dwustronna współpraca na korzyść obywateli, regionów i państw.

5-7 czerwca 2019 r. w Mińsku odbyło się ХХІІ Forum “Dobrosąsiedztwo” z udziałem Przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi Michaiła Miaśnikowicza i Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego.

Lista regionów i miast Białorusi, które podpisały umowę o współpracy w regionami i miastami Polski

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to