:

Dane bankowe Ambasady Republiki Białoruś i placówek konsularnych

W przypadku płatności za pośrednictwem innego banku może zostać pobrana prowizja. W takim przypadku wnioskodawca musi dopłacić brakującą kwotę. Rozpatrzenie dokumentów wnioskodawcy rozpocznie się dopiero po wpływie pełnej kwoty na konto Ambasady.

Przy złożenie dokumentów na wizę w Wydziałe Konsularnym Ambasady Republiki Białoruś w Warszawie opłata konsularna musi być wpłacana na konto Ambasady.

Wydział Konsularny Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

EURO: 86 1160 2202 0000 0001 4261 8744 

Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej
(opłata za wizę)

ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa

BANK MILLENNIUM SA ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

 

Przy złożenie dokumentów na wizę w Konsulacie Generalnym Republiki Białorus w Białymstoku lub w Konsulacie Republiki Białorus w Białej Podlaskiej opłata konsularna musi być wpłacana na konto placówki konsularnej, na którym należy złożyć dokumenty.
 

Konsulat Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku Konsulat Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej

Euro: 50 1240 5211 1978 0000 4927 9777
Konsulat Generalny Republiki Białoruś
w Białymstoku (opłata za wizę)

Bank PEKAO S.A.
w Białymstoku

Euro:34 1020 4476 0000 8202 0359 7416

Konsulat Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej (opłata za wizę)

w PKO BP S.A. Oddział w Białej Podlaskiej

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to