:

Wydobycie dokumentów

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 26 października 1994 r., obywatele jednej Umawiającej się Strony mogą zwracać się z wnioskami o nadesłanie odpisów aktów stanu cywilnego bezpośrednio do właściwego urzędu stanu cywilnego drugiej Umawiającej się Strony. Dokumenty te wnioskodawca otrzymuje za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego tej Umawiającej się Strony, której organ wydał w/w dokumenty, za pobraniem należnej opłaty.

Zgodnie z Kodeksem Podatkowym Republiki Białoruś opłata za tą czynność wynosi 70 euro.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to