:

Historia, cele i kierunki działalności

Centrum Kulturalne Białorusi utworzone w lipcu 2008 roku przy Ambasadzie Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawami prawnymi dla utworzenia Centrum są:

  • Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 23 czerwca 1992 roku;
  • Umowa między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji z dnia 27 listopada 1995 roku.

Cele działalności:

♦ prezentacja i promocja dziedzictwa kulturowego, współczesnej kultury i sztuki Białorusi, informacji o społeczno-politycznym i gospodarczym życiu Bialorusi;

♦wspieranie rozwoju białorusko-polskiej współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki i obszarów informacyjnych poprzez zwiększenie kontaktów i współpracy między ośrodkami twórczymi, instytucjami i organizacjami kulturalnymi i edukacyjnymi obu państw.

Kierunki działalności:

♦promowanie i zapewnianie kulturowej obecności w Rzeczypospolitej Polskiej poprzez realizację różnych programów kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, sportowych i innych;

♦tworzenie własnej biblioteki i udostępnienie jej zasobów do zainteresowanych organizacji i osób w Rzeczypospolitej Polskiej;

♦tworzenie banków danych, dotyczących kultury, nauki, edukacji, badań naukowych, rozwoju technologicznego i gospodarczego obu państw celem organizacji konferencji, seminariów i konsultacji w sprawie współpracy kulturalnej, naukowej, humanitarnej i gospodarczej;

♦współpraca i pomoc w organizacji działalności mniejszości białoruskiej w Polsce i mniejszości polskiej na Białorusi;

♦organizacja kursów języka i kultury państwa, doradztwo i wsparcie metodologiczne dla pracowników kultury, nauki i edukacji w obu krajach;

♦publikacja i rozpowszechnianie własnego programu działań i innych materiałów o polskiej i białoruskiej kulturze, nauсe, edukacji, turystyce i współpracy humanitarnej;

♦ wspieranie wszechstronnej współpracy między organizacjami publicznymi i pozarządowymi oraz współpracy międzyregionalnej.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to