:

Wolne strefy ekonomiczne

W Republice Białoruś utworzono sześć wolnych stref ekonomicznych (WSE): “Brześć”, “Witebsk”, “Homel-Raton”, “Grodnoinwest”, “Mińsk” i “Mohylew”, zapewniających swoim rezydentom istotne ulgi dla organizacji własnej produkcji.

W wolnych strefach ekonomicznych działa ulgowy tryb opodatkowania. Dla rezydentów WSE ustalono mniejszą ilość podatków, obniżono ich stawki. W stosunku do pobierania opłat celnych, podatków oraz stosowania polityki gospodarczej WSE jest uważana za terytorium wolnej strefy celnej. Do rozliczeń w nich mogą być wykorzystane zarówno waluta narodowa Republiki Białoruś, jak i waluta wymienialna krajów zagranicznych w trybie określonym przez Bank Narodowy Republiki Białoruś. Inwestorzy zagraniczni w WSE podlegają systemu państwowych gwarancji ochrony inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem.

Kierunkiem priorytetowym w rozwoju WSE w najbliższym czasie będzie stworzenie przedsiębiorstw w dziedzinie wysokich technologii, przemysłu farmaceutycznego, samochodowego, elektronicznego i maszynowego. Za najbardziej obiecujące uważa się przyciągnięcie inwestycji w zakresie organizacji produkcji eksportowej i zastępującej import.

WSE “BRZEŚĆ”

fezbrest.com/pl/index

 WSE “Brześć” została założona w 1996 roku.

W przedsiębiorstwach strefy prowadzi się przetwórstwo ryb, drewna, produkuje się meble, płyty MDF, wyroby cukiernicze, wyroby mięsne, lampy luminiscentne, farby i lakiery, maszyny do oznakowania dróg, wyroby krawieckie, urządzenia chłodnicze, wyroby elektrotechniczne, termoodporne szkło płaskie, wyroby plastikowe, folia polietylenowa termokurczliwa i inna produkcja.


 WSE “WITEBSK”

 fez-vitebsk.by/en/

 WSE “Witebsk” została założona w 1999 r.

W obwodzie Witebskim z powodzeniem działają zakłady produkcji materiałów budowlanych, artykułów żywnościowych, produktów naftowych, elektroniki, preparatów weterynaryjnych, odzieży, obróbki drzewna.


WSE “HOMEL-RATON”

gomelraton.com/en/

Od 1998 roku działa WSE “Homel-Raton”. Tutaj stworzono przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, maszynowego, metalowego, drzewnego i celulozowo-papierniczego, szklarskiego, spożywczego, materiałów budowlanych

Za jednego z obiecujących rezydentów WSE “Homel-Raton” słusznie uważa się rosyjskie prywatne wytwórcze przedsiębiorstwo unitarne “WEZA-G”. Skutecznie realizuje projekt inwestycyjny “Produkcja urządzeń klimatycznych”, w ramach którego stworzono nową dla Białorusi produkcję przemysłowych klimatyzatorów szkieletowo-panelowych.


WSE “GRODNOINWEST”

grodnoinvest.by/pl/

 WSE “Grodnoinwest” została założona w 2002 roku. Zakres ich działalności to przemysł drzewny, maszynowy i metalowy, produkcja materiałów budowlanych, przemysł lekki, spożywczy, chemiczny i petrochemiczny.

Jako udany przykład można podać projekt inwestycyjny organizacji produkcji wielowarstwowej poliamidowej termoodpornej osłonki do kiełbas z zastosowaniem fleksografii. Założono spółkę “Bigan” z udziałem kapitału amerykańskiego.


WSE “MIŃSK”

http://fezminsk.by/en/

WSE “Mińsk” została założona w 1998 roku. Tu dominuje produkcja zakładów maszynowych i metalowych. Dobrze rozwiniętymi są także przemysł chemiczny i petrochemiczny, produkcja środków komunikacji, przemysł radioelektroniczny, drzewny, meblarski, celulozowo-papierniczy, poligraficzny, produkcja materiałów budowlanych.


WSE “MOHYLEW”

fezmogilev.by/en/

WSE “Mohylew” powstała w 2002 roku. WSE “Mohylew” jest kompleksem, łączącym strefę produkcyjną, eksportową i wolną strefę celną. Działa na zasadzie punktowej lokalizacji terytorialnej, co umożliwia maksymalne zaopatrzenie w sieci inżynieryjne i media o wystarczającej mocy energetycznej.


 

Więcej informacji

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to