:

Przydatne kontakty dla biznesmenów

Ministerstwo gospodarki Republiki Białoruś
220050 Mińsk, ul. Biersana, 14
tel: (017) 2226048, tel./fax: (017) 2003777
www: http://www.economy.gov.by/

Ministerstwo Podatków i Opłat Republiki Białoruś
220010, Mińsk, ul. Sowietskaja, 9
tel.: (017) 2226792, (017) 2226687
www: http://www.nalog.gov.by/

Ministerstwo rolnictwa i żywności
220050 Mińsk, ul. Kirowa, 15
tel: (017) 2273751, tel./fax: (017) 2274296
www: http://www.mshp.minsk.by/

Narodowy Komitet Statystyczny Republiki Białoruś (BelStat)
220070, Mińsk, Partyzancki pr-t, 12
tel: (017) 2495200, tel./fax: (017) 2492204
www: http://belstat.gov.by/

Państwowy Komitet ds. Własności Republiki Białoruś
220005, Mińsk, zauł. Krasnozwiezdny, 12
tel: 288-10-19, faks: 288-27-25.
www: http://www.gki.gov.by/

Państwowy Komitet Celny Republiki Białoruś
220007, Mińsk, ul. Mohylewska, 45/1
tel: (017) 2189000, tel./fax: (017) 2189197
www: http://www.gtk.gov.by/


Państwowy Komitet ds. Standaryzacji Republiki Białoruś
220053, Mińsk, Starowilenskij trakt, 93
tel: (017) 2335213
www: http://gosstandart.gov.by/

Narodowy Bank Republiki Białoruś
220008, Mińsk, pr-t Niepodległości, 20
www: http://www.nbrb.by/

Najwyższy Sąd Gospodarczy Republiki Białoruś
220030 Mińsk, ul. Wołodarskogo, 8
tel/fax: (8-017) 220-20-84, 220-20-85
tel: (8-017) 327-16-41
www: http://court.by/

Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa
220029, Mińsk,ul. Komunistyczna, 11
tel: +375 17 290-72-49
www: http://cci.by/

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa
00-336 Warszawa, Kopernika 30
tel/fax: +48-22-8285101, +48-22-8285102
e-mail: info@pbihp.pl
www: http://www.pbihp.pl/

Polsko-Białoruski Centrum Biznesu
00-252 Warszawa, ul. Podwale 17, biuro 102
tel: +48-22-601564302
fax.: +48-22-831-17-26
e-mail: a.asif@e-lexpert.pl

Koncern przemysłu lekkiego «Беллегпром”
220050 Mińsk, ul. K. Zetkin, 16
tel.: (017) 2004138, (017) 2007962
strona www: http://www.bellegprom.by/

Koncern Przemysłu Spożywczego “Belgospiszczeprom”
220006, Mińsk, ul. Aranskaja, 6
tel: (017) 2270574, faks: (017) 2278331
www: http://www.bgp.by/

“BelLesEksport”
220073, Mińsk, ul. Skryganowa, 6 — biuro 403
tel: +375 (17) 259-18-34, 259-17-98
faks: +375 (17) 259-17-06, 259-18-72
www: http://www.bellesexport.by/

Park Wysokich Technologii
220141, Mińsk, ul. Kupriewicza, 1/1
tel: +37517-2686911
www: http://www.park.by/

Komisja Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej
119121, Moskwa, Smoleński boulevard, 3/5
tel: +7 (495) 604-40-38
www: http://www.tsouz.ru

Ministerstwo Antymonopolowego Regulacji i Handlu
220030 Mińsk, ul. Kirowa 8-1
tel: (017) 327-73-07, faks: (017) 327-24-80
www: http://www.mart.gov.by

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to