:

Tryb wysłania dokumentów

Uprzejmie informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej akceptuje dokumenty niezbędne do uzyskania wizy na Białoruś (dalej — dokumenty) wysłane pocztą lub kurierem.

Dokumenty zgodnie z trybem wydania wiz można wysyłać na adres:

Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Konsularny
ul. Wiertnicza 58,
02-952 Warszawa.

UWAGA! Procedura rozpatrzenia wniosków wizowych, nadesłanych pocztą lub kurierem, rozpocznie się tylko po otrzymaniu pełnego kompletu niezbędnych dokumentów.

Wydział Konsularny Ambasady Republiki Białoruś w Warszawie nie odpowiada na zapytania e-mailowe, na które odpowiedzi można znaleźć na stronie internetowej Wydziału.


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA UZYSKANIA WIZY NIEZALEŻNIE OD CELU PODRÓŻY:

1.Wniosek wizowy:

Formularz wniosku należy wypełnić w formie elektronicznej, wydrukować go i podpisać (w wyjątkowych przypadkach wypełnić drukowanymi literami łacińskimi, jednym długopisem), a także przykleić zdjęcie (wymiary – 35 x 45 mm, na jednolitym jasnym tle, na wprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe).

2. Paszport (oryginał):

Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać co najmniej dwie czyste strony.

3.Ubezpieczenie zdrowotne:

Umowa ubezpieczenia zdrowotnego, która została zawarta z ubezpieczeniową firmą musi:

— zawierać nazwę ubezpieczeniowej firmy zagranicznej, adres siedziby, numery telefonów ubezpieczeniowej firmy zagranicznej lub assistance międzynarodowego, również imię i nazwisko, imię ojca (jeżeli ono jest) cudzoziemca;
 — być ważna na terytorium Republiki Białoruś;
 — być ważna przez cały okres pobytu tymczasowego albo czasowego zamieszkania na terytorium Republiki Białoruś, w tym pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy;
 — mieć określoną sumę ubezpieczenia w wysokości nie mniej niż 10 000 euro.

Fakt zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego z ubezpieczeniową firmą zagraniczną może być potwierdzony polisą ubezpieczeniową, kartą ubezpieczenia lub innym dokumentem, który zawiera w/w dane umowy ubezpieczenia zdrowotnego.


We wniosku wizowym jest konieczne podanie kodu pocztowego i numeru telefonu komórkowego. W razie braku jakichkolwiek niezbędnych dokumentów (na przykład, paszport, wniosek wizowy, zdjęcie, zaproszenie, ubezpieczenie zdrowotne), nie do końca wypełnionego wniosku wizowego, wszystkie dokumenty będą zwrócone nadawcy bez rozpatrzenia.

Opłaty konsularnej w EURO za rozpatrzenie wniosku wizowego dokonuje się na rachunek Ambasady przed wysłaniem dokumentów.

Opłata musi być dokonana wyłącznie w banku Millennium. W przypadku płatności za pośrednictwem innego banku może zostać pobrana prowizja. Jeśli Ambasada otrzyma częściową opłatę, dokumenty pozostaną bez rozpatrzenia. W takim wypadku wnioskodawca musi dopłacić brakującą kwotę. Rozpatrzenie dokumentów wnioskodawcy rozpocznie się dopiero po wpływie pełnej kwoty na konto Ambasady. Prowizję bankową płaci nadawca.

Tytułem trzeba wpisać „Nazwisko, Wiza na Białoruś pocztą”.

Do dokumentów, nadesłanych pocztą, trzeba dołączyć zwrotną kopertę (z napisanym adresem, opłaconą, jako list polecony z potwierdzeniem odbioru) oraz potwierdzenie opłaty wizowej. Czas rozpatrzenia wniosku wizowego (do 10 dni roboczych w trybie normalnym lub do 2 dni roboczych w trybie ekspresowym) zaczyna się od dnia otrzymania dokumentów przez Wydział Konsularny Ambasady pod warunkiem zaksięgowania opłaty wizowej.

W razie niewystarczającej opłaty zwrotnej wysyłamy tym trybem, na który wystarczy opłaty (np., jeżeli nie wystarczy znaczków na kopercie na list polecony, wysyłamy pocztą zwykłą (nierejestrowaną).
W razie braku opłaconej koperty zwrotnej paszport z wizą nie będzie wysłany nadawcy.

W razie zamówienia na odbiór paszporta za posrednictwem kuriera niezbędne wysylanie na maila Wydziała Konsularnego — poland.consul@mfa.gov.by listu przewozowego. Kurier może odebrać dokumenty w dni robocze w godzinach od 14:00 do 16:00.

Wydział Konsularny Ambasady Białorusi nie jest odpowiedzialny za czas doręczenia korespondencji oraz zgubienia dokumentów pocztą. W razie jakichkolwiek pytań trzeba zwracać się do urzędu pocztowego.

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to