:

Adres i godziny pracy

AMBASADA REPUBLIKI BIAŁORUŚ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Adres:
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa, Polska

Godziny urzędowania: poniedziałek — piątek
08:00 — 12:00
12:40-16:40

Tel.:

+48 (22) 742-0990 (z wyjątkiem spraw konsularnych)
+48 (22) 842-5202 (z wyjątkiem spraw konsularnych)

Fax: +48 (22) 742-0980
e-mail: poland@mfa.gov.by
Zasady bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

prosimy brać pod uwagę, że zgodnie z zatwierdzonymi regulaminami dot. zapewnienia bezpieczeństwa Ambasady:

  • W Wydziale Konsularnym obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i korzystania z urządzeń elektronicznych i multimedialnych (w tym telefonów komórkowych, tabletów, laptopów, kamer, głośników, dyktafonów), broni palnej, miotaczy gazu i paralizatorów elektrycznych oraz przedmiotów i narzędzi niebezpiecznych, takich jak: noże, siekiery, łomy, kije itp., a także materiałów żrących, łatwopalnych, cuchnących, alkoholu, narkotyków, psychotropów innych materiałów i substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz mienia.
  • Osoby wchodzące do Wydziału Konsularnego nie mogą wnosić bagażu, bagażu podręcznego, torb i torebek, rzeczy osobowych. Można wnosić jedynie przedmioty niezbędne podczas wizyty (dokumenty, wnioski). Wszystkie wnioski muszą być wypełnione wcześniej!
  • Zwiedzający są proszeni o zdeponowanie telefonów komórkowych, urządzeń audio i wideo oraz innych przedmiotów, których wniesienie do Ambasady jest zakazane i niedozwolone.
  • Prosimy brać pod uwagę, że zgodnie z zatwierdzonymi regulaminami dot. zapewnienia bezpieczeństwa Ambasady pracownik ochrony (dyżurujący) dokonuje kontroli (za pomocą wykrywacza metali) wszystkich odwiedzających w celu wykrycia przedmiotów, których nie wolno wnosić do Ambasady.
  • Zakaz wstępu obowiązuje osoby będące pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, zachowujących się w sposób nieadekwatny lub agresywny.

 

Wydział Konsularny AMBASADY REPUBLIKI BIAŁORUŚ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Adres:
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa, Polska

 
Czynne w dniach:

poniedziałek — piątek

Godziny przyjmowania interesantów w sprawie wiz:

09:00 — 12:00 — przyjmowanie wniosków wizowych
15:00 — 16:00 — odbiór paszportów

Tel.: +48 (22) 742-0710
Fax: +48 (22) 842-4341
e-mail: poland.consul@mfa.gov.by

 

Wydział Handlowy AMBASADY REPUBLIKI BIAŁORUŚ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Adres:

ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa, Polska

 
Tel: +48 (22) 742-0976,-75
Fax: +48 (22) 742-0980
e-mail: poland.tes@mfa.gov.by


Duża mapa

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to