:

Adres i godziny pracy

AMBASADA REPUBLIKI BIAŁORUŚ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Adres:
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa, Polska

Godziny urzędowania: poniedziałek — piątek
08:00 — 12:00
12:40-16:40

Tel.:

+48 (22) 742-0990 (z wyjątkiem spraw konsularnych)
+48 (22) 842-5202 (z wyjątkiem spraw konsularnych)

Fax: +48 (22) 742-0980
e-mail: poland@mfa.gov.by
Zasady bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

prosimy brać pod uwagę, że zgodnie z zatwierdzonymi regulaminami dot. zapewnienia bezpieczeństwa Ambasady:

  • pracownik ochrony (dyżurujący) dokonuje kontroli (za pomocą wykrywacza metali) wszystkich odwiedzających w celu wykrycia przedmiotów, których nie wolno wnosić do Ambasady;
  • w przypadku odmowy udostępnienia do kontroli rzeczy, znajdujących się przy sobie lub w bagażu podręcznym (walizki, kufry, torby itp.), odmawia się wstępu do Ambasady;
  • w Ambasadzie obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń komunikacji mobilnej, dyktafonów, laptopów oraz innych środków audio i wideo. Zwiedzający są proszeni o zdeponowanie telefonów komórkowych, urządzeń audio i wideo oraz innych przedmiotów, których wniesienie do Ambasady jest zakazane;
  • obowiązuje zakaz wstępu z przedmiotami o dużych gabarytach (torby, walizki, skrzynie, torby etc.):
  • obowiązuje zakaz wstępu na teren placówki dla osób pod wpływem alkoholu (narkotyków), zachowujących się w sposób nieadekwatny lub agresywny.

 

Wydział Konsularny AMBASADY REPUBLIKI BIAŁORUŚ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Adres:
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa, Polska

Drodzy interesanci Wydziału konsularnego Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem i jego dynamicznym wzrostem — w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa prosimy o korzystanie z maseczek ochronnych na terenie Wydziału konsularnego Ambasady Republiki Białoruś

Czynne w dniach:

poniedziałek — piątek

Godziny przyjmowania interesantów w sprawie wiz:

9:00 — 12:00 — przyjmowanie wniosków wizowych
15:00 — 16:00 — odbior paszportów

Tel.: +48 (22) 742-0710
Fax: +48 (22) 842-4341
e-mail: poland.consul@mfa.gov.by

 

Wydział Handlowy AMBASADY REPUBLIKI BIAŁORUŚ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Adres:

ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa, Polska

 
Tel: +48 (22) 742-0976,-75
Fax: +48 (22) 742-0980
e-mail: poland.tes@mfa.gov.by


Duża mapa

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to