:

Umowy międzypaństwowe i międzynarodowe zawarte między Republiką Białoruś a Rzecząpospolitą Polską

Najważniejsze umowy międzypaństwowe i międzynarodowe zawarte między Republiką Białoruś a Rzecząpospolitą Polską

1. Umowa między Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o radziecko-polskiej granicy państwowej. Sporządzona w Moskwie 16 sierpnia 1945 r. Weszła w życie 5 lutego 1946 r. Republika Białoruś jest sukcesorem prawnym danej Umowy.

2. Umowa między Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o stosunkach prawnych na radziecko-polskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych. Sporządzona w Moskwie 15 lutego 1961 r. Weszła w życie 20 września 1961 r. Republika Białoruś jest sukcesorem prawnym danej Umowy.

3. Porozumienie między Republiką Białoruś a Rzecząpospolitą Polską o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. Sporządzone w Warszawie 2 marca 1992 r. Weszło w życie 2 marca 1992 r.

4. Konwencja Konsularna między Republiką Białoruś a Rzecząpospolitą Polską. Sporządzona w Warszawie 2 marca 1992 r. Weszła w życie 28 stycznia 1994 r.

5. Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie organizacji przewozów. Sporządzone w Mińsku 30 marca 1992 r. Weszło w życie 30 marca 1992 r.

6. Umowa między Republiką Białoruś a Rzecząpospolitą Polską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Sporządzona w Warszawie 24 kwietnia 1992 r. Weszła w życie 18 stycznia 1993 r.

7. Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie utworzenia polsko-białoruskiego banku komercyjnego. Sporządzone w Warszawie 24 kwietnia 1992 r. Weszło w życie 6 sierpnia 1992 r.

8. Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o głównych zasadach współpracy transgranicznej. Sporządzone w Warszawie 24 kwietnia 1992 r. Weszło w życie 20 października 1992 r.

9. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przejść granicznych. Sporządzona w Warszawie 24 kwietnia 1992 r. Weszła w życie 15 października 1992 r.

10. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o międzynarodowych przewozach drogowych. Sporządzona w Mińsku 20 maja 1992 r. Weszła w życie 28 grudnia 1995 r.

11. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową. Sporządzona w Mińsku 20 maja 1992 r. Weszła w życie 9 stycznia 1993 r.

12. Traktat między Republiką Białoruś a Rzecząpospolitą Polską o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Sporządzony w Warszawie 23 czerwca 1992 r. Wszedł w życie 30 marca 1993 r.

13. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w dziedzinie nauki i technologii. Sporządzona w Mińsku 18 listopada 1992 r. Weszła w życie 18 listopada 1992 r.

14. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Sporządzona w Mińsku 18 listopada 1992 r. Weszła w życie 31 lipca 1993 r. Ma moc obowiązującą od 01.01.1994.

15. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o cywilnej komunikacji lotniczej. Sporządzona w Warszawie 8 czerwca 1993 r. Weszła w życie 5 kwietnia 1996 r.

16. Umowa między Republiką Białoruś a Rzecząpospolitą Polską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych. Sporządzona w Mińsku 26 października 1994 r. Weszła w życie 30 lipca 1995 r.

17. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych i o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa radiologicznego. Sporządzona w Mińsku 26 października 1994 r. Weszła w życie 18 kwietnia 1997 r.

18. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar wojen i represji. Sporządzona w Brześciu 21 stycznia 1995 r. Weszła w życie 8 marca 1996 r.

19. Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturalnego. Sporządzone w Warszawie 25 marca 1995 r. Weszło w życie 5 marca 1997 r.

20. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnym zatrudnianiu pracowników. Sporządzona w Warszawie 27 września 1995 r. Weszła w życie 26 lutego 1996 r.

21. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach celnych. Sporządzona w Warszawie 27 listopada 1995 r. Weszła w życie 13 sierpnia 1998 r.

22. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w dziedzinie turystyki. Sporządzona w Warszawie 27 listopada 1995 r. Weszła w życie 1 lipca 1996 r.

23. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty. Sporządzona w Warszawie 27 listopada 1995 r. Weszła w życie 29 kwietnia 1996 r.

24. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o budowie mostu drogowego przez rzekę Bug w drogowym przejściu granicznym Kozłowiczi – Kukuryki na białorusko-polskiej granicy państwowej. Sporządzona w Zaborku 9 listopada 1999 r. Weszła w życie 28 marca 2000 r.

25. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przebudowie drogi łączącej białoruskie przejście graniczne w Bruzgach z polskim przejściem granicznym w Kuźnicy Białostockiej na białorusko-polskiej granicy państwowej. Sporządzona w Bobrownikach 24 czerwca 2002 r. Weszła w życie 24 czerwca 2002 r.

26. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Sporządzona w Mińsku 8 grudnia 2003 r. Weszła w życie 5 marca 2005 r.

27. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy gospodarczej. Sporządzona w Warszawie 30 kwietnia 2004 r. Weszła w życie 25 listopada 2005 r.

28. Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie artykułu 3 Umowy między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przejść granicznych sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 roku. Wymiana not 2 marca 2005 r. i 29 marca 2005 r. Weszło w życie 30 marca 2005 r.

29. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki. Sporządzona w Warszawie 28 kwietnia 2005 r. Weszła w życie 12 grudnia 2005 r.

30. Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rekonstrukcji granicznego odcinka Kanału Augustowskiego. Sporządzone w Augustowie 8 czerwca 2005 r. Weszło w życie 26 stycznia 2006 r.

31. Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o otwarciu przejścia granicznego Lesnaja – Rudawka na Kanale Augustowskim. Wymiana not 29 czerwca 2005r. i 3 listopada 2005 r. Weszło w życie 4 listopada 2005 r.

32. Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o otwarciu drogowego przejścia granicznego Piererow – Białowieża dla międzynarodowego ruchu osobowego pieszych i rowerowego, przy wykorzystaniu rowerów znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów. Wymiana not 10 czerwca 2005 r. i 29 czerwca 2005 r. Weszło w życie 30 czerwca 2005 r.

33. Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Umowy między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości podpisanej w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r. Wymiana not 24 października 2005 r. i 7 sierpnia 2006 r. Weszło w życie 12 maja 2007 r.

34. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o ruchu osobowym. Wymiana not 5 grudnia 2007 r. i 20 grudnia 2007 r. Weszła w życie 6 sierpnia 2008 r.

35. Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś, Rządem Republiki Litewskiej i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie punktu styku granic państwowych Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Sporządzone w Wilnie dnia 16 września 2009 r. Weszło w życie 25 października 2010 r.

36. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw. Sporządzone w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r. Weszło w życie 27 stycznia 2017 r.

37. Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w dziedzinie edukacji. Sporządzone w Warszawie dnia 20 lipca 2016 r. Weszło w życie 29 grudnia 2016 r.

38. Umowa między Republiką Białoruś a Rzecząpospolitą Polską o zabezpieczeniu społecznym. Sporządzona w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r. Weszła w życie 1 kwietnia 2022 r.

39. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utrzymaniu granicznych mostów drogowych na białorusko-polskiej granicy państwowej. Podpisana w Mińsku dnia 1 marca 2019 r. Weszła w życie 1 stycznia 2020 r.

40. Umowa między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o budowie nowego drogowego mostu granicznego przez rzekę Bug Zachodni w drogowym przejściu granicznym Domachewo-Słowatycze na białorusko-polskiej granicy państwowej. Podpisana w Mińsku dnia 27 czerwca 2019 r. Weszła w życie 30 grudnia 2019 r.

41. Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych. Sporządzone w Białymstoku dnia 7 lutego 2020 r. Weszło w życie 26 listopada 2020 r.

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to