:

Do “Kanału Augustowskiego” i Grodna bez wiz

26.10.2016 г.

Od dnia 26 października 2016 roku będzie możliwe odwiedzenie Parku rekreacyjno-turystycznego «Kanał Augustowski» w ciągu maksymalnie 5 dni bez wizy.

Dla przekroczenia granicy Republiki Białoruś obcokrajowiec ma posiadać:

- ważny paszport lub inny dokument, uprawiający do przekroczenia granicy;

- dokument uprawiający do zwiedzania Parku «Kanał Augustowski», wydany przez białoruskie biuro podroży, świadczące usługi turystyczne na terenie Parku «Kanał Augustowski»;

- ubezpieczenie medyczne;

- srodki płatnicze.

Przekroczenie granicy państwowej Republiki Bialoruś ze strony Rzeczypospolitej Polski bez wiz będzie możliwe wyłącznie w przejściach granicznych «Lesnaja-Rudavka» oraz «Bruzgi-Kuznica Bialostocka».

Park «Kanał Augustowski» obejmuje m.Grodno i tereny Gożskiego, Kopciewskiego, Odelskiego, Podłabieńskiego oraz Sopockinskiego selskich sowietów Grodzieńskiego rejonu.

Granice obszaru bezwizowego zostaną oznakowane specjalnymi znakami informacyjnymi.

Szczegoly na stronach internetowych:

www.grodnovisafree.by

www.grodnoturinvest.by

 

wersja do druku

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to