:

Wiza turystyczna

 

Wiza C do 30 dni jednokrotna

1. Oryginał lub kopia zaproszenia (zgodnie z ustaloną formą) od białoruskiej spółki turystycznej na blankiecie firmowym

lub

2. Oryginał lub kopia zaproszenia (zgodnie z ustaloną formą) podmiotu agroekoturystyki

lub

3. Oryginał lub kopia zaproszenia (zgodnie z ustaloną formą) białoruskiego sanatorium (uzdrowiska) lub organizacji zdrowia na blankiecie firmowym.

4. W przypadku wyjazdu na czas pobytu do dziesięciu dni potwierdzenie rezerwacji hotelu na blankiecie firmowym. Akceptowane są również potwierdzenia rezerwacji z systemów internetowych (e.g. Booking.com, Hotels.com). Dopuszczalne jest potwierdzenie rezerwacji mieszkań do wynajmu wynajmowanych w określony sposób (umowa najmu).

 

Wiza C do 30 dni dwukrotna

Konieczne jest oddzielne wskazanie we wniosku o potrzebie podwójnego wjazdu turysty, oraz dokumenty uzupełniające (wiza sąsiedniego państwa lub bilety na wyjazd i wjazd, odpowiedni program turystyczny itp.).

Wiza D Nie wydaje się

 

Ważne!

Wyłącznie kompletne zestawy dokumentów są akceptowane do rozpatrzenia.

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to