:

Wiza tranzytowa

Wiza B jednokrotna,
dwukrotna lub
wielokrotna

1.Ważna wiza do państwa docelowego, oraz jej kserokopia  (wiza tranzytowa może być wydana cudzoziemcowi, który posiada prawo wjazdu do państwa docelowego. Wizę tranzytową wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 2 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi).

2.Kopia biletu lotniczego (kolejowego) lub ubezpieczenie.

 

Ważne!

Wyłącznie kompletne zestawy dokumentów są akceptowane do rozpatrzenia.

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to