:

Wiza służbowa

Wiza C do 90 dni jednokrotna, dwukrotna lub wielokrotna

1. Oryginał lub kopia zaproszenia (zgodnie z ustaloną formą) od organizacji białoruskiej na blankiecie firmowym.

Wiza D wielokrotna z okresem ważności maksymalnie 90 dni w każdym okresie 180-dniowym

Okres ważności tej wizy nie może jednak przekroczyć 5 lat

1. Oryginał lub kopia zaproszenia (zgodnie z ustaloną formą) od organizacji białoruskiej na blankiecie firmowym.

lub

2. Dla kierowców (zatrudnionych w spółkach będących członkami ZMPD):

- oryginał lub kopia listu ZMPD na blankiecie firmowym adresowanego do Wydziału Konsularnego Ambasady z prośbą o wydanie wiz dla wielokrotnego przekroczenia granicy dla kierowców przedsiębiorstwa;

- licencja dotycząca przewozu drogowego.

lub

3. Dla kierowców (zatrudnionych w spółkach nie będących członkami ZMPD):

- oryginał lub kopia zaproszenia (zgodnie z ustaloną formą) od spółki białoruskiej na blankiecie firmowym.

- licencja dotycząca przewozu drogowego.

 

Ważne!

Wyłącznie kompletne zestawy dokumentów są przyjmowane do rozpatrzenia.

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to