:

Wiza prywatna

 

Wiza C do 90 dni jednokrotna, dwukrotna lub wielokrotna 1.Zaproszenie wystawione za pośrednictwem Urzędu ds. Obywatelstwa i Migracji (oryginał). zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych

1.Zaproszenie (oryginał) od osoby zapraszającej, jeśli zapraszający jest zameldowany na terenie Białorusi.

 

2.Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (oryginał i kopia).

3.Kopia paszportu osoby zapraszającej str. 22-33.

bez opłaty konsularnej

1.Zaproszenie poświadczone przez konsula ds. obywatelskich (oryginał).

2.Kopia strony paszportu osoby zapraszającej ze zdjęciem i podpisem.

3.Kopia strony paszportu osoby zapraszającej z pieczęcią o miejscu zameldowania w Białorusi.

 zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych

1.Dokumenty potwierdzający pokrewieństwo (oryginał i kopia).

2.Kopia strony paszportu ze zdjęciem i podpirem osoby zapraszającej jeśli zapraszający nie jest zameldowany na terenie Białorusi.

3.Kopię strony paszportu z pieczęcią o miejscu zameldowania w Białorusi osoby zapraszającej.

 

 zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych
1. Zgłoszenie poważnej choroby lub śmierci bliskiego krewnego lub członka rodziny (małżonka), poświadczone przez lekarza, akt zgonu.  zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych lub
bez opłaty konsularnej
(w razie przedłożenia dokumentów potwierdzających pokrewieństwo (oryginał i kopia).

Wiza D wielokrotna z okresem ważności maksymalnie 90 dni w każdym okresie 180-dniowym

Okres ważności tej wizy nie może jednak przekroczyć 5 lat

1.Zaproszenie wystawione za pośrednictwem Urzędu ds. Obywatelstwa i Migracji (oryginał). 

zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych

1.Zaproszenie (oryginał) od osoby zapraszającej, jeśli zapraszający jest zameldowany na terenie Białorusi.

 

2.Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (oryginał i kopia).

3.Kopia paszportu osoby zapraszającej str. 22-33.

 
bez opłaty konsularnej

1.Zaproszenie poświadczone przez konsula ds. obywatelskich (oryginał).

2.Kopia strony paszportu osoby zapraszającej ze zdjęciem i podpisem.

3.Kopia strony paszportu osoby zapraszającej z pieczęcią o miejscu zameldowania w Białorusi.

 zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych

1.Dokumenty potwierdzający pokrewieństwo (oryginał i kopia).

2.Kopia strony paszportu ze zdjęciem i podpisem osoby zapraszającej jeśli zapraszający nie jest zameldowany na terenie Białorusi.

3.Kopię strony paszportu z pieczęcią o miejscu zameldowania w Białorusi osoby zapraszającej.

zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych

 

Ważne!

Tylko kompletne zestawy dokumentów są akceptowane do rozpatrzenia.

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

 

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to