:
Imię*
W przypadku zwrócenia się obywatela, należy podać jego obywatelstwo*
Adres zamieszkania (miejsca pobytu) oraz (lub) miejsca pracy (studiów) obywatela lub Siedziba osoby prawnej*
Adres poczty elektronicznej*
Telefon kontaktowy*
Wysłać odpowiedź pod:
adres pocztowy
adres poczty elektronicznej
Tekst wiadomości*

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to