:

O przygotowaniach do VI Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego

26.01.2021 г.

Zdjęcie — BełTA

Na Białorusi w ramach przygotowań do VI Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego dyskutowane są główne przepisy projektu Programu rozwoju społeczno-gospodarczego Republiki Białoruś na lata 2021-2025

wersja do druku

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to