:

O marszu w Hajnówce

22.02.2019 г.

Odpowiedź szefa Departamentu informacji i dyplomacji cyfrowej MSZ Białorusi Anatolija Głaza na pytanie agencji informacyjnej «BiełTA» z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zaplanowanego marszu w Hajnówce.

«BiełTA»: Jutro w Hajnówce, miejscu zwartego zamieszkania etnicznych Białorusinów w Polsce, mimo sprawiedliwego przeciwdziałania władz lokalnych, może odbyć się radykalnie prawicowa akcja, tak zwany marsz pamięci. Jak to postrzegają w MSZ Białorusi?

A. Głaz: Postrzegamy tę informację, delikatnie mówiąc, z wielką przykrością. Szczególnie na tle niedawnej obiektywnie znaczącej wizyty w Polsce naszej delegacji na czele z Przewodniczącym Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś Panem Michaiłem Miasnikowiczem.

Formacja bandycka pod kierownictwem zbrodniarza wojennego Romualda Rajsa, znanego pod pseudonimem „Bury”, którego planują wsławiać nacjonaliści podczas tak zwanego marszu „żołnierzy wyklętych”, w 1946 roku dokonała krwawego rajdu na Podlasiu, w wyniku którego spalono pięć wsi oraz zamordowano 79 cywilnych mieszkańców regionu.

Takich zbrodniarzy nie można utożsamiać z walką o niepodległość Polski, ich działalność ma cechy ludobójstwa. Z tego powodu występowaliśmy i występujemy przeciwko gloryfikacji oraz upamiętnieniu Romualda Rajsa i jego żołnierzy.

Marsz w dniu 23 lutego w mieście, w którym zwarcie mieszkają etniczni Białorusini, w tym potomkowie tych, którzy zginęli przez „Burego”, — to prowokacja, skierowana na stworzenie napięcia, konfliktów na narodowym, religijnym oraz historycznym tle między Białorusinami a Polakami.

Mamy nadzieję, iż przedstawiciele władz oraz obywatele Polski zdołają dać należytą ocenę podobnym akcjom, wystąpić przeciwko ich przeprowadzeniu oraz nie dopuścić zorganizowania takich przedsięwzięć w przyszłości, zakazując je na szczeblu ustawodawczym.

 

wersja do druku

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to