:

List gratulacyjny Prezydenta Republiki Białoruś narodowi Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

11.11.2023 г.

PREZYDENT REPUBLIKI BIAŁORUŚ

Mińsk, 11 listopada 2023 roku

Drodzy przyjaciele i sąsiedzi,
W imieniu narodu Republiki Białoruś i swoim własnym składam szczere gratulacje z okazji Święta Niepodległości.
W naszej wspólnej przeszłości — stulecia ogólnego chrześcijańskiego i kulturowego dziedzictwa, szerokie i przyjazne kontakty między mieszkańcami obu krajów. Przyszłość zaś możemy budować tylko uważnie podchodząc do wydarzeń historycznych i  umacniając więzi oparte na zasadach partnerstwa i zaufania.
Białorusini szanują wybór, którego ostatnio dokonaliście. Wyraźnie bowiem pokazał on chęć zaprzestania bezsensownego poszukiwania wewnętrznych sprzeczności i zewnętrznych zagrożeń. Mam nadzieję, że w Warszawie wysłuchają głosu swoich obywateli z apelem o życie w pokoju i zgodzie z przedstawicielami wszystkich narodów i wyznań, oraz dostrzegą przyjazną dłoń współpracy wyciągniętą przez Białoruś.
Przekonany jestem, że najlepszą gwarancją bezpieczeństwa Waszego kraju jest dziś przyjazne sąsiedztwo, zakończenie nieuzasadnionej militaryzacji kraju i wyścigu zbrojeń. Tylko razem, krok po kroku, będziemy mogli przyczynić się do przezwyciężenia konfrontacji w naszym regionie. Strona Białoruska jest na to gotowa.
Szczerze życzę wszystkim mieszkańcom Polski bezchmurnego nieba i pewności dnia jutrzejszego.

Alaksandr Łukaszenka

 

wersja do druku

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to