:

Białoruskie Forum Inwestycyjne 2023

27.04.2023 г.

W dniach 24-25 maja 2023 r. w Bobrujsku odbędzie się Białoruskie Forum Inwestycyjne.

Forum jest miarodajną platformą komunikacji białoruskich i zagranicznych środowisk biznesowych, informującą partnerów zagranicznych o możliwościach inwestycyjnych i warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Białoruś.

Po raz pierwszy od pięciu lat Forum odbędzie się na ziemi białoruskiej i zostanie głównym wydarzeniem inwestycyjnym 2023 roku. Miejsce spotkania to regionalne centrum o liczbie mieszkańców ponad 80 tysięcy – Bobrujsk (Obwód Mohylewski).

Przewiduje się, że w Forum weźmie udział ponad 500 uczestników: właściciele i top-menedżerowie białoruskich i zagranicznych przedsiębiorstw, liderzy opinii wśród społeczności inwestycyjnej i biznesowej, eksperci, wysocy rangą przedstawiciele sektora publicznego oraz funduszy private equity i wolnych stref ekonomicznych.

Więcej informacji o Białoruskim Forum Inwestycyjnym, program wydarzenia i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie https://bif.investinbelarus.by/eng.

wersja do druku

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to