:

O 105. Rocznicy współczesnej białoruskiej służby dyplomatycznej

22.01.2024 г.

22 stycznia 2024 r. współczesna białoruska służba dyplomatyczna skończy 105 lat.

To właśnie tego dnia w 1919 r. w gazecie “Zviazda” ukazało się pierwsze publiczne ogłoszenie o utworzeniu Komisariatu Spraw Zagranicznych SSRB (“Komisariat Spraw Zagranicznych”) i zostało wskazano jego lokalizację w Mińsku — ul. Koidanovskaya 21 (dziś — ul. Revolutsionnaya 15).

Według dokumentów archiwalnych, pierwszym szefem niewielkiej, liczącej zaledwie 12 osób służby dyplomatycznej był członek Tymczasowego Rządu Robotniczo-Chłopskiego Republiki Białoruskiej, komisarz spraw zagranicznych Wsiewołod Stiepanowicz Falski.

Pierwsza misja dyplomatyczna młodego białoruskiego państwa radzieckiego została otwarta w Moskwie 24 marca 1921 r. Misja Pełnomocna SSRB w RFSRR była częścią korpusu dyplomatycznego, korzystała z immunitetów i przywilejów oraz utrzymywała oficjalne kontakty z Ludowym Komisariatem Spraw Zagranicznych RFSRR i placówkami dyplomatycznymi w Moskwie. Wiele oryginalnych dokumentów z tego okresu jest obecnie przechowywanych w Centrum Historii MSZ Republiki Białoruś.

Obecni i przyszli pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych BSRR wnieśli swój wkład w zwycięstwo nad faszyzmem. Wśród weteranów białoruskiej służby dyplomatycznej jest ponad 90 weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

Kolejnymi ważnymi etapami historycznymi w rozwoju białoruskiej dyplomacji było ponowne utworzenie Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych BSRR w 1944 roku, a następnie utworzenie na jego bazie Ministerstwa Spraw Zagranicznych BSRR w 1946 roku.

W uznaniu przez światową społeczność wkładu Białoruskiej SRR w pokonanie hitlerowskich Niemiec, Białoruska SRR została przyjęta jako członek-założyciel Organizacji Narodów Zjednoczonych i podpisała Kartę Narodów Zjednoczonych w 1945 roku. Białoruska SRR otworzyła przedstawicielstwa przy ONZ w Nowym Jorku oraz przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, Paryżu i Genewie.

Do tej pory Republika Białoruś nawiązała stosunki dyplomatyczne ze 183 państwami świata. Nasz kraj jest reprezentowany za granicą przez 70 misji dyplomatycznych, a mianowicie: 56 ambasad, 2 stałe misje, 11 konsulatów generalnych i 1 konsulat.

Oczywiście przez 105 lat wiele się zmieniło na świecie, ale główne zadania białoruskiej służby dyplomatycznej pozostały niezmienione — obrona suwerenności i niezależności, ochrona interesów narodowych i uzasadnionych praw państwa, zapobieganie jego dyskryminacji na arenie międzynarodowej, zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego za granicą i promowanie, wraz z podobnie myślącymi ludźmi, zasad sprawiedliwego porządku światowego.

Od 105 lat białoruska służba dyplomatyczna udowadnia swoje przywiązanie do zasad pokoju, tworzenia i rozwoju.

wersja do druku

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to