:

Творчыя калектывы беларусаў у Польшчы

У Польшчы на пастаяннай аснове дзейнічае звыш 80 аматарскіх мастацкіх калектываў беларускай нацыянальнай меншасці, у якіх займаецца каля 800 удзельнікаў. Пераважная большасць калектываў дзейнічае ў Падляскім ваяводстве. Найбольш вядомымі сярод іх з’яўляюцца:

1. Калектыў „Астэрыя” з Дома праваслаўнай культуры ў Бельску-Падляшскім – кір. Анна Фіта
2. Калектыў „Спадчына” з Белліцэя ў Бельску-Падляшскім – кір. Іаанна Хількевіч
3. Калектыў „Вянок” з Белліцэя ў Бельску-Падляшскім – кір. Іаанна Хількевіч
4. Сямейны тэрцэт з Макаўкі – кір. Анна Пятроўская 
5. Хор „Каласкі” з Беластока (БГКТ) – кір. Ала Каменская
6. Калектыў „Лайланд” з Беластока – кір. Багдан Астапчук
7. Вакальны калектыў з Вясковага дома культуры ў Рыбалах – кір. Лідзія Мартынюк
8. Калектыў „Росы” з Вясковага дома культуры ў Рыбалах – кір. Лідзія Мартынюк
9. Калектыў „Расспяваны Гарадок” з Гарадка – кір. Віктар Маланчык
10. Калектыў „Рэчанька” з Козлікаў – кір. Ала Каменская
11. Капэла „Хутар” з Гарадка – кір. Ян Карповіч
12. Калектыў „Цаглінкі” з Ляўкова-Старога – кір. Мікалай Мяжэнны
13. Калектыў настаўніц „Світанак” з Самаўрадавага прадшколля н-р 14 у Беластоку – кір. Алесь Лойка
14. Калектыў „Асенні ліст” з Гарадка – кір. Галена Бура
15. Калектыў „Знічка” з Белліцэя ў Гайнаўцы – кір. Бажэна Вінцонак
16. Калектыў „Нараўчанкі” з Нараўкі – кір. Пётр Скепка
17. Калектыў „Жаваранкі” з Махнатага – кір. Пётр Скепкa
18. Студыя песні ГДК у Гайнаўцы – кір. Марта Грэдэль-Іванюк
19. Калектыў „Калінка” з Беластока (БГКТ) – кір. Марыюш Харужы
20. Калектыў „Малінкі” з Маліннікаў – кір. Вера Нічыпарук
21. Калектыў „Арляне” з Орлі – кір. Мікалай Фадзін
22. Калектыў „Чыжавяне” з Чыжоў – кір. Юрый Ганевіч
23. Калектыў „Гай” з Беластока (БГКТ) – кір. Марыюш Харужы
24. Калектыў „Арт-Пронар” з Нарвы – кір. Ян Снарскі
25. Калектыў „Маланка” з Бельска-Падляшскага – кір. Сяргей Лукашук
26. Хор „Рэха пушчы” з Гайнаўкі – кір. Аліна Негерэвіч
27. Калектыў „Гармонь” з Ласінкі – кір. Марыя Пашко
28. Калектыў „Незабудкі” з Нурца-Станцыі – кір. Ірына Яношук
29. Калектыў „Падляшанкі” з Гарадзіска – кір. Анна Тэслюк
30. Кaлектыў „Куранты” з Бельска-Падляшскага – кір. Аліна Негерэвіч
31. Калектыў „Верасы” з Вілінава – кір. Леакадзія Саўчук
32. Калектыў „Навіна” з Машчоны-Каралеўскай – кір. Гaлена Датчук
33. Калектыў „Крыніца” з Радзівілаўкі – кір. Гэнрык Мулэнко
34. Хор „Васілёчкі” з Бельска-Падлашскага – кір. Мікалай Фадзін
35. Калектыў „Мельнічане” з Мельніка – кір. Аліцыя Акачук
36. Хор дома праваслаўнай культуры ў Бельску-Падляшскім – кір. Марта Зінкевіч
37. Калектыў „Оморфос” з Семятыч – кір. Гaлена Шчыгол
38. Калектыў „Ручаёк” з Белавежы – кір. Марэк Зубрыцкі
39. Хор „Крыніца” з Беластока (БГКТ) – кір. Гражына Валкавыцкая-Тамашук
40. Калектыў „Сказка” з Беластока – кір. Паўліна Козёл
41. Хор „Загадка” з Супраслі – кір. Міраслава Ціханюк
42. Калектыў „Каліна”з Залук – кір. Віктар Леанкевіч
43. Калектыў „Журавінкі” з Агароднічак – кір. Лідзія Матэйчук
44. Калектыў „Верасы” з Чыжоў – кір. Ірына Лукашук
45. Калектыў „Жэмэрва” з Музея малой айчыны ў Студзіводах – кір. Анна Фіёнік
46. Калектыў „Антракт” з Бельскага дома культуры – кір. Альжбета Фіёнік
47. Падляшская капэла з Сямятыч – кір. Марэк Скамароўскі
48. Калектыў „АС” з Беластока – кір. Славамір Трафімюк
49. Калектыў „Прымакі” з Гарадка – кір. Юрый Астапчук

Дыпмісіі Беларусі за мяжой

Усе дыпмісіі Сайт МЗС
Перайсці