Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O prezentacji potencjału turystycznego Białorusi

W dniu 17 lutego 2020 r. w Ambasadzie Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się prezentacja potencjału turystycznego Białorusi, która została zorganizowana przez Ambasadę wspólnie z Narodową Agencją Turystyki Białorusi.

W wydarzeniu wziął udział Ambasador Białorusi w Polsce W. Czuszew.

Przedstawiciele ponad 10 firm turystycznych i sanatoriów zaprezentowali programy wycieczek, opracowanych specjalnie dla obywateli Polski, a także poinformowali o możliwościach turystycznych Białorusi.

W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele około 30 polskich biur podróży, oraz mediów.

Polscy goście zauważyli ogromny potencjał rozwoju branży turystycznej na Białorusi i wyrazili zainteresowanie współpracą.

Delegacja białoruska będę prowadzić prezentacje w Gdańsku (18 lutego), Szczecinie (19 lutego), Poznaniu (20 lutego), Wrocławiu (21 lutego), Lubline (22 lutego).