Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O wprowadzeniu bezwizowego trybu wjazdu dla kibiców, udających się do Rosji na piłkarskie mistrzostwa świata

Uprzejmie informujemy, że według Porozumienia między Rządem Republiki Białoruś a Rządem Federacji Rosyjskiej „O niektórych zagadnieniach, związanych z wjazdem obywateli obcych państw i bezpaństwowców na międzynarodowe imprezy sportowe”, podpisanego w dniu 29 maja 2018 roku w Mińsku, wprowadza się ruch bezwizowy na terytorium Republiki Białoruś dla kibiców zagranicznych (w tym obywateli Rzeczypospolitej Polskiej) od 4 czerwca do 25 lipca 2018 r., udających się do Rosji na piłkarskie mistrzostwa świata.

Dla wjazdu na terytorium Republiki Białoruś obcokrajowiec-kibic powinien posiadać:

- ważny paszport (paszport powinien być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu bezwizowego trybu wjazdu oraz koniecznie zawierać czyste strony);

- personalną kartę widza („paszport kibica – FAN ID”) lub jej elektroniczną kopię (Wzory);

- ubezpieczenie zdrowotne;

- środki płatnicze (co najmniej 49 Rubli białoruskich, co w przeliczeniu wynosi 21 EUR (na 01.06.2018) na każdy dzień pobytu);

Przekroczenie lądowej granicy państwowej Republiki Białoruś a Federacji Rosyjskiej dla posiadaczy „paszportu kibica” możliwe jest

1.     Drogami samochodowymi na odcinkach:

- Redki – Krasnaja Gorka (trasa M1);

- Jezeriszcze – Newel (trasa M8/E95);

- Seliszcze- Nowozybków (trasa M-10)

2. Kolejami na kierunkach:

- Mińsk-Smoleńsk (odcinek Osinowka – Krasnoje);

- Witebsk-Psków (odcinek Jezeriszcze – Newel);

- Homel-Briańsk (odcinek Zakopytje- Zlynka);

lub przez lotnisko „Mińsk” (MSQ).

Kierowcy środków transportu, którzy wykonują przewozy osób, posiadających „paszport kibica” (FAN ID), również mają prawo do przekroczenia granicy białorusko-rosyjskiej na podstawie ważnych białoruskiej i rosyjskiej wiz lub innych zezwoleń na wjazd i pobyt w Rosji i na Białorusi, lub bez nich, jeżeli zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi Rosji i Białorusi dla tych osób przewidziany jest wjazd bezwizowy.