Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O Międzynarodowym Festiwalu “Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”

W dniu 19 września 2020 r. w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce zakończył się kolejny 39. Międzynarodowy Festiwal “Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”, który tradycyjnie odbywa się z błogosławieństwa Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy.

W programie konkursowym festiwalu uczestniczyło 18 zespołów chóralnych z Białorusi, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji, Ukrainy. W związku z sytuacją epidemiologiczną jury konkursu oceniało zagranicznych uczestników według on-line występów.

Białoruś została reprezentowana przez zespoły z Mińska, Grodna, Mozyru, Rejonu Prużańskiego.

Białoruscy uczestnicy otrzymali dwie pierwsze nagrody w kategoriach chórów parafialnych wiejskich (chór młodzieżowy "Omofor" z rejonu Prużańskiego) i chórów dziecięco-młodzieżowych (chór “Fest” szkoły podstawowej nr 201 z Mińska). Jury konkursu przyznało również trzecie miejsca chórowi młodzieżowemu Cerkwi Prawosławnej pw. Narodzenia Pańskiego w Grodnie oraz zespołowi wokalnemu "Recha" z Mozyrza w kategoriach odpowiednio chórów dziecięco-młodzieżowych i chórów akademickich.

W imprezie uroczystego zamknięcia festiwalu wzięli udział Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Białorusi w Polsce W. Czuszew, przedstawiciele Parlamentu Polski, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, samorządu Województwa Podlaskiego, organizacji białoruskiej mniejszości narodowej.