Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O jubileuszu zespołu “Omorfos”

W dniu 30 sierpnia 2020 r. w Siemiatyczach odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu twórczej działalności amatorskiego zespołu "Omorfos", który powstał przy Gminnym Ośrodku Kultury 10 lat temu z inicjatywy Prezesa Zarządu Głównego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce J. Syczewskiego i Dyrektora Siemiatyckiego Ośrodka Kultury J. Sidorowicz.

Repertuar zespołu "Omorfos" wyróżnia się swoją różnorodnością, lecz składa się raczej z piosenek białoruskich, które często są autorskimi i należą do kierowniczki zespołu H. Szczygoł. "Omorfos" godnie prezentuje białoruską piosenkę nie tylko na Podlasiu i w Polsce, ale znany jest również na Białorusi, gdzie z powodzeniem występował podczas znanych festiwali.

Centrum Kulturalne Białorusi w Polsce (CKB) współpracuje z zespołem "Omorfos" oraz z Siemiatyckim Ośrodkiem Kultury. Za znaczący wkład w rozwój białorusko-polskich więzi kulturalnych CKB odznaczył zespół "Omorfos" dyplomem, który został wręczony podczas uroczystości przez kierownika CKB I. Jurewicz.