Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O białoruskich festiwalach

25-26 lipca w Jagodnikach, Dąbrowie Białostockiej i Sokółce Województwa Podlaskiego Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne przy wsparciu Centrum Kultury Białorusi w Polsce zorganizowało szereg białoruskich festiwali ludowych.

Słynne zespoły z Białostocczyzny wykonały białoruskie utwory muzyczne.