Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku

W dniu 9 sierpnia 2020 r. w amfiteatrze przy Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się 35. doroczne Święto Kultury Białoruskiej, zorganizowane dla mieszkańców Podlasia przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne przy wsparciu Centrum Kulturalnego Białorusi w Polsce.

Festiwal zgromadził 16 twórczych zespołów i wykonawców z Białegostoku, Hajnówki, Gródka, Siemiatycz, Michałowa, Makówki, Moszczony Królewskiej, Załuk.

Na festiwalu również można było nabyć książki pisarzy i poetów białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce oraz pamiątki od rzemieślników ludowych.

Święto zostało uhonorowane obecnością Zastępcy Prezydenta Białegostoku A. Musiuka, Radnej Białegostoku J. Misiuk, pełnomocnika Wojewody Podlaskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
W. Przygońskiego, Radcy Ambasady-Dyrektora Centrum Kulturalnego Białorusi w Polsce I. Jurewicz.

Młodzieżowemu śpiewającemu trio sióstr Ostapczuk z Grabówki przekazano koncertowe białoruskie narodowe stroje od Aparatu Pełnomocnika do Spraw Religii i Narodowości Republiki Białoruś.