Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O otwarciu biura Konsula Honorowego Republiki Białoruś w Katowicach

2 października 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie biura Konsula Honorowego Republiki Białoruś w Katowicach.

W uroczystości wzięli udział: Ambasador Białorusi w Polsce Pan W. Czuszew, Konsul Honorowy M. Rasiński, przedstawiciele MSZ Białorusi i Polski, władz lokalnych, biznesu, edukacji i nauki.

Tą uroczystość jest znakowym momentem, ponieważ jest to pierwsza taka instytucja Białorusi w Polsce, co pokazuje zainteresowanie obu stron w rozwoju stosunków bilateralnych.

Tego samego dnia Ambasador Pan W. Czuszew przeprowadził robocze spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych miasta Katowice. Zostały omówione pytania stanu bieżącej współpracy między Białorusią i Polską, a także perspektywy dalszego współdziałania, zarówno między krajami w ogóle, jak i na szczeblu regionalnym.