Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O spotkaniu z delegacją Obwodu Homelskiego

W dniu 6 lutego 2020 r. w Ambasadzie Białorusi odbyło się spotkanie przedstawicieli branży budowlanej obwodu Homelskiego na czele z Zastępcą Przewodniczącego Homelskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego W.Harbaczowym z szeregiem polskich firm w celu omówienia kierunków współpracy. W trakcie wydarzenia zostały przeprowadzone negocjacje z kierownikami organizacji: “ERBUD”, “PRESTIGE”, “DZP”, itp.

W spotkaniu wziął udział Ambasador Białorusi W. Czuszew.