Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O spotkaniu Ambasadora Białorusi w Polsce na Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 26 listopada 2019 r. Ambasador Białorusi w Polsce Władimir Czuszew spotkał się na Uniwersytecie Warszawskim z dziekanem Wydziału Lingwistyki Stosowanej profesorem Samborem Gruczą oraz ze studentami i wykładowcami Katedry Białorutenistyki.

Podczas spotkania zostały omówione kwestie współpracy w dziedzinie edukacji, możliwości rozwoju współdziałania w zakresie szkolenia kadr dla szkół i liceów z białoruskim językiem nauczania na Podlasiu.
W przemówieniu przed studentami W. Czuszew informował o stosunkach  Białorusi i Polski na obecnym etapie.

Dyrektor i Redaktor Naczelny białoruskiego wydawnictwa “Cztery czwarte” Liliana Antsukh zaprezentowała nową książkę «Żywa kultura Białorusi» z serii" Dziedzictwo Kulturowe Białorusi", która wraz z biblioteczką fikcji literackiej oraz literatury naukowo-dydaktycznej została przekazana katedrze do wykorzystania w pracy edukacyjnej i naukowej.