Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O spotkaniu z Zarządem Grupy Parlamentarnej

22 lipca 2020 r. w Ambasadzie Białorusi w Polsce odbyło się spotkanie Pana Ambasadora Władimira Czuszewa i białoruskich dyplomatów z członkami Zarządu Białorusko-Polskiej Grupy Parlamentarnej na czele z Przewodniczącym Grupy Panem Mieczysławem Baszko.

Polscy parlamentarzyści reprezentujące różne frakcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uzyskali aktualne informacje na temat sytuacji na Białorusi, w tym w kontekście planowanych wyborów prezydenckich.

Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat perspektyw rozwoju dialogu międzyparlamentarnego obu krajów, organizacji wspólnych działań w 2020 roku.

Zorganizowano krótką prezentację potencjału handlowo-gospodarczego naszego kraju, a także informacji o warunkach przekroczenia granicy białorusko-polskiej z uwzględnieniem pandemii COVID-19 i wejścia w życie Umowy o uproszczeniu trybu wizowego Białorusi z Unią Europejską.

Polscy parlamentarzyści zapoznali się również z wystawą fotograficzną “Moja Białoruś”, która prezentuje obiekty narodowego dziedzictwa historyczno-kulturowego naszego kraju.