Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Główna Ambasada Aktualności

O podpisaniu Umowy w Białowieży

7 lutego w Białowieży została podpisana Umowa między Rządem Polski a Rządem Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego użytkowania wód transgranicznych. Podczas tej uroczystości byli obecni Ambasador Republiki Białoruś Władimir Czuszew oraz przedstawiciel MSZ Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowa została podpisana przez Wiceministra Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białoruś Pana Andrei Khmel oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pani Anna Moskwa. Głównym celem Umowy jest ochrona i racjonalne użytkowanie wód granicznych, wspólnych dla Białorusi i Polski, poprawa ich jakości, zachowanie i przywrócenie ekosystemów wodnych.