:

Ambasador

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Władimir CZUSZEW

Urodził się w dniu 8 lutego 1963 r. w Homlu, Republika Białoruś.

W 1985 roku ukończył z wyróżnieniem Białoruski Instytut Inżynierów Transportu Kolejowego, wydział budowlany, w 1995 roku – Białoruski Uniwersytet Państwowy, wydział prawa, w 1997 roku – Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny, wydział wyspecjalizowany języków obcych dla pracowników organów administracji państwowej.

 

 

Działalność zawodowa 

1985-1995     

Nauczyciel w Mińskiej szkole zawodowej nr 103, zastępca dyrektora w Mińskiej szkole zawodowej nr 52, specjalista wiodący Departamentu Prawnego Ministerstwa Architektury i Budownictwa Republiki Białoruś

1995-1998

Trzeci sekretarz, kierownik sekcji, naczelnik wydziału w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś

1998-2002

Radca w Ambasadzie Republiki Białoruś w Federalnej Republice Jugosławii

2002-2006

Zastępca naczelnika Departamentu Prawno-Traktatowego, zastępca naczelnika Głównego Departamentu – naczelnik Departamentu Umów Międzynarodowych Głównego Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś

2006-2009 

Radca-Minister w Ambasadzie Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

2009-2011 

Naczelnik Głównego Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś

2011-2017

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Republice Serbii, od 2013 roku – akredytowany jednocześnie w Czarnogórze i Republice Macedonii

2017-2019

Naczelnik Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Narodowego Sekretariatu Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś

12 lutego 2019

Został mianowany Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

20 marca 2019

Wręczył listy uwierzytelniające Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to