:

O przedłużeniu terminu ważności paszportów obywateli Republiki Białoruś oraz zaświadczeń na powrót do Republiki Białoruś

Strona Białoruska wprowadza dodatkowe środki, które są niezbędne w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, w tym zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych.

Dekret Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 13 maja 2021 roku nr 187 “O zmianie Dekretu Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 25 listopada 2020 roku nr 442 “O przedłużeniu terminu ważności dokumentów” przewiduje jednokrotne przedłużenie terminów ważności niektórych zaświadczeń oraz innych dokumentów na okres sześciu miesięcy, jeżeli wygaśniecie ich terminu ważności przypada na okres od dnia 10 listopada 2020 roku do dnia 22 marca 2022 roku. Wykaz zaświadczeń oraz innych dokumentów, których termin ważności się przedłuża, jest ustalony przez Rząd Republiki Białoruś.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Republiki Białoruś “O dokumentach, których termin ważności jest przedłużony” z mocy prawa przedłuża się na sześć miesięcy termin ważności, między innymi, paszportów obywateli Republiki Białoruś, zaświadczeń na powrót do Republiki Białoruś oraz praw jazdy jeżeli wygaśniecie ich terminu ważności przypada na okres od dnia 10 listopada 2020 roku do dnia 26 marca 2022 roku, bez konieczności uzyskania nowych dokumentów.

Przedłużenie terminu ważności dokumentów nie wyklucza prawa do uzyskania nowych dokumentów.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to