:

Konsul Honorowy Republiki Białoruś w Katowicach

Marek Zbigniew Rasiński

Okręg konsularny – MAŁOPOLSKIE, ŚLĄSKIE I OPOLSKIE WOJEWÓDZTWA.

Adres: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

Telefon:    +48 605 830 505 / +48 32 253 86 06

E-mail:  konsulat.by@katex.com.pl


Na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś jako Konsul Honorowy Białoruś w Katowicach (Rzeczpospolita Polska) został powołany Pan Marek Zbigniew Rasiński.

Konsul Honorowy przystąpił do pełnienia obowiązków w dniu 30 czerwca 2018 r. Jego okręg konsularny obejmuje Małopolskie, Śląskie i Opolskie Województwa.

Na Konsula Honorowego nałożono szereg funkcji w politycznej, handlowo-gospodarczej, naukowo-technicznej, konsularnej dziedzinach, a także w zakresie współpracy kulturalnej i pracy z diasporą.

W szczególności, Konsul Honorowy:

  • pomaga w rozwoju stosunków handlowo-gospodarczych Republiki Białoruś z Małopolskim, Śląskim i Opolskim województwami;
  • przyczynia się do tworzenia sprzyjających warunków dla białoruskiego eksportu do Małopolskiego, Śląskiego i Opolskiego województw;
  • prowadzi współpracę z organizacjami narodowej mniejszości białoruskiej, ochronę ich interesów;
  • pomaga w organizacji imprez kulturalnych i innych działań związanych z zachowaniem i poszerzeniem białoruskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego, pozyskiwaniu rodaków do rozwoju współpracy białorusko-polskiej w różnych dziedzinach;
  • przyczynia się do wzmacniania więzi w sferze nauki i edukacji;
  • udziela doradczo-praktyczną pomoc obywatelom Republiki Białoruś, czasowo przebywających lub stale zamieszkałym na terenie okręgu konsularnego, a także znajdującym się w sytuacjach kryzysowych w okręgu konsularnym.

Pan Marek Zbigniew Rasiński — pierwszy Konsul Honorowy Republiki Białoruś na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to