Language

Główna Poradnik dla podróżnych Podróże z dziećmi

PODRÓŻ NA BIAŁORUŚ Z DZIEĆMI

WIZA WJAZDOWA

Wjazd dzieci niepełnoletnich, a także obywateli państw obcych do Białorusi możliwy jest tylko pod warunkiem posiadania ważnego paszportu (lub innego właściwego dokumentu tożsamości przeznaczonego do dokonania wyjazdu za granicę), a także wizy.
 
W przypadku dzieci niepełnoletnich wyjeżdżających z rodzicami, dane których wniesione są do dokumentów wjazdowych rodziców, w paszportach rodziców powinny być umieszczone zdjęcia dzieci zgłaszanych do wyjazdu.
 
Dzieci w wieku poniżej 16 lat otrzymują wizę bezpłatnie za wyjątkiem osobnych instytucji zagranicznych, w których pobierana jest opłata na poczet wydatków związanych ze sporządzeniem wizy.
 
WIEK PEŁNOLETNOŚCI
Wiek pełnoletniości wynosi na Białorusi 18 lat. W stosunku do niepełnoletnich obywateli kraju obowiązuje zakaz na sprzedaż wyrobów alkoholowych i tytoniowych, wstęp do klubów nocnych, domów gry i kasyno.
 
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem rodzice (opiekuny, kuratorzy) zobowiązani są towarzyszyć poza mieszkaniem dzieciom poniżej 16 roku życia w okresie od godziny 23.00 do 6.00 lub zapewnić ich odprowadzenie przez obywateli pełnoletnich. W przypadku ujawnienia dzieci poniżej 16 roku życia w nocy w miejscach publicznych, w stosunku do ich rodziców lub osób ich zastępujących będzie wszczęto postępowanie administracyjne.
 
PRZEJAZD I PRZEWÓZ
Kierowanie pojazdami samochodowymi dopuszczalne jest w stosunku do osób, które osiągnęły wieku 18 lat, zaś aby kierować skuterem wystarczy mieć 16 lat (pod warunkiem posiadania właściwych międzynarodowych praw jazdy).
 
W przypadku wyjazdu pociągiem od stacji kolei białoruskich (tylko wewnątrz Białorusi) dziecka poniżej 5 roku życia, któremu towarzyszą osoby dorosłe, zostaje sporządzony bezpłatny dokument do korzystania z przejazdu. Z jednym pasażerem może wyjeżdżać tylko jedno dziecko poniżej 5 roku życia. Przewóz dzieci w wieku od 5 do 10 lat wymaga nabycia biletu dziecięcego. Wartość takiego dokumentu do korzystania z przejazdu przez dzieci wynosi 35% pełnej wartości biletu (faktyczna wartość obliczana jest przy rezerwowaniu miejsc). Przejazd pociągami kolei białoruskich dzieci w wieku poniżej 10 lat bez dorosłych jest niedopuszczalny.
 
W przypadku lotów samolotem Narodowej Kompanii Lotniczej Belavia dzieciom w wieku do 2 lat udzielane jest zmniejszenie opłat w wysokości 90% bez konieczności nabycia oddzielnej miejscówki, dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat zobowiązuje nabycie miejscówki ze zniżką 25%
 
Przejazd autobusami relacji międzynarodowej przez terytorium Białorusi realizowany jest w sposób następujący: za przejazd dzieci poniżej 5 lat nie pobierano żadnej opłaty, jak również nie obowiązuje wymaganie nabycia miejsca; przejazd dzieci od 5 do 10 lat wymaga nabycia osobnej miejscówki ze zniżką 25%.
 
Przejazd środkami lokomocji miejskiej miasta Mińsk przez obywateli zagranicznych poniżej 6 lat jest bezpłatny.  
 
Zgodnie z Przepisami ruchu drogowego obowiązującymi na Białorusi, przy przewozie dzieci poniżej 12 roku życia na tylnym siedzeniu samochodu polecane jesz stosowanie dziecięcego foteliku samochodowego. Pełnoletni pasażer siedzący na tylnym siedzeniu pojazdu samochodowego, może trzymać na kolanach jedno dziecko w wieku do 12 lat pod warunkiem, że ten pasażer jest przypięty pasem bezpieczeństwa.
 
POBYT
Pobyt w większości hotelów Białorusi jest bezpłatny dla dzieci poniżej 8 lat. Dodatkowe warunki pobytu należy sprawdzać w każdym konkretnym hotelu.
 
ZWIEDZANIE INSTYTUCJI KULTURY
W przypadku zwiedzania zakładów kultury Białorusi dzieciom w towarzystwie rodziców udzielane są ulgi na bilety dziecięce do 100% — w zależności od wieku dziecka. Zwiedzanie mińskiego ZOO jest bezpłatne dla dzieci w wieku poniżej 5 lat. Bezpłatne zwiedzanie przedstawień Białoruskiego Cyrku Państwowego bez konieczności nabycia osobnej miejscówki  dopuszczalne jest dla dzieci poniżej 3 lat w towarzystwie dorosłych (zgodnie z zasadą – jedno dziecko na jedną osobę dorosłą).
 
WYŚWIADCZENIEPOMOCYMEDYCZNEJ
Wyświadczenie pomocy medycznej (planowej, terminowej, doraźnej) dla wszystkich obywateli zagranicznych (niezależnie od wieku) realizowane są na zasadach odpłatności. Wyjątek dotyczy obywateli z krajów uczestników Wspólnoty Niepodległych Państw.
 
Dla celów pielęgnacji niemowląt i małoletnich dzieci (przewijanie, karmienie) w większości dużych centrów handlowych, dworców i parków lotniczych Białorusi funkcjonują pokoje matki z dzieckiem.  
 
POSZUKIWANIE
W przypadku straty dziecka na Białorusi należy zadzwonić na numer 102. Dla poszukiwania zaginionych osób (w tym również zagranicznych) należy dzwonić na numer telefonu zaufania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi: +375 17 218 72 22.