Language

Główna Poradnik dla podróżnych Podróże grupowe

PODRÓŻ NA BIAŁORUŚ W SKŁADZIE GRUPY

Jeśli zdecydowałeś się na podróż do Białorusi w składzie dużego towarzystwa należy skorzystać z możliwości zwrócenia się z wnioskiem o wizę do jednego z urzędów ds. zagranicznych Białorusi poza granicami kraju. Podobne wizy wydawane są na różne cele wyjazdowe oprócz wyjazdów w celu stałego zamieszkania i pracy.

 
Grupowa wiza może zostać sporządzona dla jednokrotnego lub dwukrotnego wjazdu do Republiki Białoruś na okres nie przekraczający 30 dni, a także na 90 dni pobytu pod warunkiem przestrzegania następujących warunków:
 
     Ilość grupy liczy nie mniej pięciu osób;
     Dokumenty wszystkich uczestników grupy (paszport, kwestionariusz, dokumenty wizowego wsparcia zgodnie z typem wizy) składane są w formie jednego zestawu dokumentów;
     Do zestawu dokumentów zostaje dołączona lista grupy z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru i okresu ważności paszportu, obywatelstwa (w dwóch egzemplarzach).
 
Uwaga! Osoby, które przyjeżdżają/ wyjeżdżają z Białorusi w składzie grupy, zobowiązane są do przekroczenia granicy, jak również przemieszczania się przez terytorium kraju jedynie ze swoją grupą.
 

Dla grup turystów przebywających do Białorusi stołeczne przedsiębiorstwo Minsktrans oferuje cały szereg wycieczek turystycznych (po Mińsku, a także po całej Białorusi). Zamówienia na grupowe wycieczki można złożyć w dziale turystyki Minsktrans, tel. kontaktowy +375 17 328 51 20.