Language

Główna Poradnik dla podróżnych Podróże samochodem

PORADNIK AUTOMOBILISTY NA BIAŁORUSI: SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE

1. Zbadaj podstawowe przejścia graniczne, wybierz najbardziej odpowiadającą ci trasę.

2. Zadbaj o wszystkie niezbędne dokumenty na samochód. 

Obywatele zagraniczni i osoby bez obywatelstwa zamieszkujące lub przebywające na Białoruś na okres czasowy w czasie kierowania pojazdem mechanicznym zobowiązani są mieć przy sobie i okazywać: 

 • międzynarodowe prawa jazdy;
 • dowódrejestracyjnypojazdu;
 • zezwolenie organów komunikacji na zastosowanie sprzętu technicznego do połączenia radiowego i satelitarnego – w przypadku ich obecności w pojeździe;
 • polisę ubezpieczeniową (W przypadku jeśli pojazd jest zarejestrowany poza granicami Republiki Białoruś jego właściciel zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia „zielona karta” w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym swojego kraju uprawnionym do zawarcia umów tego typu. W przypadku braku „zielonej karty” kierowca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia granicznego z którąkolwiek z organizacji ubezpieczeniowych Republiki Białoruś przy wjeździe na jej terytorium. Czas sporządzenia polisy normalnie nie przekracza 10 minut.). 


Numery rejestracyjne pojazdu wydawane są przez właściwy organ państwa, w którym pojazd zarejestrowano. 

3. Nie zapomnij, że przejście przez granicę państwową środków transportu obejmuje realizację odprawy celnej i granicznej, w przypadku zaś konieczności wymagane jest odbycie kontroli sanitarnej, kwarantannowej, fitosanitarnej, a także innych kontroli, przy przekroczeniu granicy automobilista wnosi dane środku transportu do deklaracji celnej.

 

PŁATNE TRASY SAMOCHODOWE

Od 1 sierpnia 2013 roku na Białorusi został wprowadzony do eksploatacji komercyjnej elektroniczny system poboru opłat drogowych, zarejestrowany pod znakiem towarowym BelToll.

933 km dróg w kraju są płatne.

System BelToll funkcjonuje na całej autostradzie M-1/E 30 (Brześć — Mińsk — granica Federacji Rosyjskiej) (609 km), a także niektórych innych odcinkach dróg krajowych:

 • od 15 do 42 km drogi M-2-Mińsk — National Airport – „Mińsk”   (27 km);
 • od 9 do 41 km drogi M-3 Mińsk – Witebsk (32 km);
 • od 16 do 192 km drogi M-4 Mińsk – Mohylew (176 km);
 • od 21 do 65 km drogi M-5/E 271 Mińsk — Homel (44 km);
 • od 12 do 57 km drogi M-6/E 28 Mińsk — Grodno -granica Rzeczypospolitej Polskiej (Bruzgi) (45 km). 

Do dokonania rejestracji w systemie BelToll i opłaty za przejazd są zobowiązane:

 • kierujący pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (ciężarówki, autobusy, samochody kempingowe) ), którzy korzystają z sieci dróg płatnych.
 • kierujący  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony (samochody osobowe i minibusy) zarejestrowane poza Unii Celnej (Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, Kazachstan), którzy korzystają z sieci dróg płatnych.

 

Dla kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony lub mniejszej zarejestrowanych na terenie Unii Celnej (Białoruś , Rosja , Kazachstan) przejazd pozostaje wolny.

 

Z opłat za przejazd po drogach płatnych są również zwolnione:

 • motorowery i motocykle;
 • traktory kołowe, ciągniki, pojazdy samobieżne, które zarejestrowanych na terytorium Białorusi;
 • pojazdy uprzywilejowane służb specjalnych;
 • pojazdy używane do celów obronności i porządku publicznego;
 • pojazdy wykorzystywane na stałych trasach do transportu pasażerów w ramach transportu publicznego (w tym taksówki);
 • środki transportu stosowane w celu zapewnienia obronności i ochrony porządku oraz pojazdy z pomocą humanitarną dla mieszkańców Republiki Białorusi i innych krajów.

 

Stawka taryfy zależy od całkowitej masy pojazdu i liczby osi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi № 68 od 1 lipca 2013 roku są wprowadzone następujące stawki za obliczenia płatności za przejazd pojazdów po drogach płatnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i liczby osi:

 • pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony — 0,04 euro/km;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 2 osie — 0,08 euro/km;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 3 osie — 0,10 euro/km;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony z 4 lub więcej osi — 0,12 euro/km.

 

UWAGA! Opłata musi być złożona wyłącznie w walucie Republiki Białoruś (białoruskie rubli).

 

Program instalacji zewnętrznych narzędzi komunikacyjnych

Przygraniczne Punkty Dystrybucji

Punkty Dystrybucji

Punkty Kontaktowy

Punkty Obsługi Klienta (mapa)

 

 Aby opłacić przejazd, kierowcy muszą być zalogowany w systemie BelToll i wpłacić kaucję za OBU. Można to zrobić w jednym z punktów obsługi klienta (szczegóły, adresy i harmonogramy pracy są również dostępne na stronie www.beltoll.by).

Szybko uzyskać informacje o systemie BelToll (pojazdy, aktualne taryfy, etc) można pa tel. +375 (172) 798798 (infolinia jest czynna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu). 

 

W Przygranicznym Punkcie Dystrybucji świadczone są następujące usługi:

 • udzielanie ogólnych i szczegółowych informacji na temat systemu BelToll
 • udzielanie informacji na temat stanu konta
 • świadczenie usług związanych z kontem pre-pay (włącznie z rejestracją konta i podpisaniem umowy z klientem, rozwiązaniem umowy z klientem i obsługą zwrotu OBU itd.)
 • obsługa płatności (doładowanie konta pre-paid, kaucja, opłata manipulacyjna itd.)
 • wydawanie OBU użytkownikom dróg i wymiana OBU (włącznie z kontrolą prawidłowości działania OBU)
 • wydawanie OBU użytkownikom dróg zarejestrowanych za pośrednictwem kanałów FCI w Przygranicznych Punktach Dystrybucji
 • przekazywanie materiałów informacyjnych dla klienta na temat płatnych dróg i taryf (ulotki, mapy, broszury)
 • rozwiązywanie problemów i obsługa reklamacji.

 

OSOBLIWOŚCI RUCHU DROGAMI BIAŁORUSKIMI

Na Białorusi obowiązuje ruch prawostronny. 

Na Białorusi obowiązują międzynarodowe znaki drogowe. Większość podano w pisowni cyrylicznej (rosyjski alfabet). Jednak znaki w miejscach podstawowych węzłów transportowych zdublowano łacinką (angielski alfabet). 

Ograniczenie prędkości ruchu: 60 km/h (37 mil/h) – w strefie mieszkalnej, 90 km/h (55 mil/h) – poza strefami mieszkalnymi. Wyjątek – osobne odcinki drogi, na których dopuszczalne prędkość wynosi 120 km/h (75 mil/h). 

Na Białorusi rozpowszechniona jest radarowa kontrola prędkości ruchu. Ponadto na osobnych autostradach (przede wszystkim chodzi o М-1/Е30) umieszczone są kamery automatycznej kontroli prędkości. 

Drogowa policja Białorusi – Państwowa Inspekcja Samochodowa (skrót w języku rosyjskim – GAI, w języku białoruskim – DAI). Inspektorzy GAI ubrani są w uniformę z elementami odbijającymi światło. 

Kierowca zobowiązany jest zatrzymać się na żądanie inspektora GAI w formie. Zapotrzebowanie zatrzymania zostaje sygnalizowane pałką, ruchem, za pomocą głośnika lub przez włączenie czerwonej lampki na środku transportu funkcjonariusza kontroli ruchu drogowego. Wieczorem lub w nocy poza miastami obok funkcjonariusza GAI powinien znajdować się radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi. 

Na Białorusi zakazane jest użycie alkohołu w trakcie prowadzenia samochodu (w tym również piwa). Na żądanie funkcjonariusza GAI kierowca zobowiązany jest przejść kontrolę na przedmiot stanu trzeźwości lub użycia narkotyków. 

Na Białorusi obowiązuje zakaz korzystania z łączności radiowej i telefonicznej, które nie są wyposażone w akcesoria umożliwiające prowadzenie rozmów bez stosowania rąk. Kierowca zobowiązany być przypięty pasami bezpieczeństwa w czasie ruchu pojazdu, jak również wszyscy pasażerowie znajdujące się w samochodzie. 

Na trasie М-1/Е30 zainstalowano 45 punktów awaryjnego połączenia z dyspozytorem służby drogowej, w których można wezwać funkcjonariuszy kontroli ruchu drogowego, pogotowie ratunkowe lub pomóc techniczną. 

PRZYDROŻNY SERWIS

Odległość między obiektami usług przydrożnych – 30-60 km.  

Stacje obsługi technicznej (STO) wzdłuż tras samochodowych zwykle umieszczone są  na odległości nie przekraczających 80 km od siebie, punkty zaś postojowe – a odległości 100-150 km. Typowy białoruski obiekt usług przydrożnych stanowi najczęściej stację paliw (AZS) ze sklepikiem. 

PALIWO

Na autostradze stacje paliw usytuowane są na odległości 30-40 km jedna od drugiej, w przypadku tras z mniejszą intensywnością ruchu odległość pomiędzy stacjami paliw stanowi 50-60 km. 

Stacje paliw samochodowych oferują paliwo następujących marek:

 • benzyna samochodowa Normal-80;
 • benzyny samochodowe AI-92-10 (polepszone, o obniżonej zawartości siarki i benzenu);
 • benzyna samochodowa AI-95-Euro;
 • olej diesel EN 590;
 • olej diesel «Arktika» EN 590;
 • olej diesel „BIO” EN 590;
 • LPG.

Od połowy 2012 na białoruskich stacjach paliw dostępny jest olej diesel spełniający wymagania normy eutopejskiej EURO-5.