Language

Główna Poradnik dla podróżnych Przewóz roślin

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE PRZY WWOZIE DO REPUBLIKI BIAŁORUŚ ROŚLIN

Wwóz do Białorusi roślin lub produkcji pochodzenia roślinnego podlegającego kwarantannie dopuszczalny jest jedynie pod warunkiem posiadania odpowiednich zaświadczeń medycznych i weterynaryjnych.

Wszystkie rośliny podlegają kwarantannowej kontroli fitosanitarnej w miejscach przybycia i dokonania odprawy celnej, ponadto w przypadku konieczności zostaje przeprowadzona ekspertyza kwarantannowa.

Wwóz na Białoruś roślin w postaci przesyłek pocztowych lub bagażu bez dołączenia certyfikatu fitosanitarnego możliwy jest pod warunkiem, że ta produkcja nie jest materiałem sadzeniowym lub ziemniakami.
 
Wwóz kartofli spożywczych w przesyłkach pocztowych lub bagażu bez dołączenia certyfikatu fitosanitarnego jest zakazany.
 
Owocom i jagodom, a także roślinnemu materiałowi sadzeniowemu, roślinom w doniczkach, ściętym kwiatom, jak również innemu materiałowi nasiennemu wprowadzanemu na obszar Republiki Białorusi towarzyszy świadectwo fitosanitarne eksportera.
 
Wskazane rośliny muszą być uwolnione od obiektów kwarantannowych (potwierdzony brak zakażenia).
 
Z kolei wwóz materiału sadzeniowego, a także roślin w doniczkach w przesyłkach pocztowych i bagażu dopuszczalny jest pod warunkiem dołączenia certyfikatu fitosanitarnego. Powyższy przepis nie obowiązuje w stosunku do różowców (róża, głóg, tawuła, irga, pyrakantha, stranwersja, czeremcha, nieszpułka, prinsepia), wwóz których jest zakazany.
 
Jeśli kwarantannowe bodźce chorobotwórcze ujawnione są w partii ściętych żywych kwiatów z kilka gatunków kwiatów, zwrotowi lub zniszczeniu podlegają tylko zakażone gatunki.
 
Zgodnie z przepisami wwóz na terytorium Białorusi zboża lub produkcji niezbożowej dozwolony jest tylko pod adresem organizacji wpisanych do specjalnego wykazu zatwierdzonego przez Ministerstwo gospodarki rolnej i żywności Republiki Białoruś.
 
Wreszcie wwóz na Białoruś produkcji podlegającej kontroli kwarantannowej o niskim ryzyku fitosanitarnym (np. kawa, herbata lub grzyby suszone) dopuszczalny jest bez przedłożenia fitosanitarnego zaświadczenia eksportera. W stosunku do takiej produkcji obowiązuje kontrola fitosanitarna w miejscu zakończenia dokonania odprawy celnej.